Συχνές Ερωτήσεις για το FreeBSD 6.X και 7.X

Η Ομάδα Τεκμηρίωσης του FreeBSD

Το κείμενο αυτό περιέχει τις Συχνές Ερωτήσεις για τις εκδόσεις 6.X και 7.X του FreeBSD. Όλες οι καταχωρήσεις θεωρείται ότι ισχύουν για την έκδοση 6.X και τις μεταγενέστερες εκδόσεις, εκτός αν αναφέρεται διαφορετικά. Αν ενδιαφέρεστε να μας βοηθήσετε σε αυτό το έργο, στείλτε ένα email στην ηλεκτρονική λίστα ομάδας τεκμηρίωσης του FreeBSD. Η τελευταία έκδοση αυτού του κειμένου είναι πάντοτε διαθέσιμη στην δικτυακή τοποθεσία του FreeBSD. Μπορείτε επίσης να την κατεβάσετε ως ένα μεγάλο αρχείο HTML μέσω HTTP ή ακόμα και ως απλό κείμενο, PostScript®, PDF, κλπ. από τον εξυπηρετητή FTP του FreeBSD. Μπορείτε ακόμα να ψάξετε στις Συχνές Ερωτήσεις.


Πίνακας Περιεχομένων
1 Εισαγωγή
2 Τεκμηρίωση και Υποστήριξη
3 Εγκατάσταση
4 Συμβατότητα Υλικού
4.1 Γενικά
4.2 Αρχιτεκτονικές και Επεξεργαστές
4.3 Σκληροί δίσκοι, μονάδες ταινίας, οδηγοί CD και DVD
4.4 Πληκτρολόγια και ποντίκια
4.5 Συσκευές σειριακής επικοινωνίας και Δικτύωσης
4.6 Συσκευές ήχου
4.7 ¶λλο υλικό
5 Αντιμετώπιση Προβλημάτων
6 Εμπορικές Εφαρμογές
7 Εφαρμογές Τελικού Χρήστη
8 Ρύθμιση Πυρήνα
9 Δίσκοι, Συστήματα Αρχείων και Φορτωτές Εκκίνησης
10 Διαχείριση Συστήματος
11 Το Σύστημα X Windows και οι Εικονικές Κονσόλες
12 Δικτύωση
13 Ασφάλεια
14 PPP
15 Σειριακές Επικοινωνίες
16 Διάφορες Ερωτήσεις
17 Χιούμορ και FreeBSD
18 Προχωρημένα Θέματα
19 Ευχαριστίες
Bibliography
Κατάλογος Πινάκων
3-1. Μέγιστα μεγέθη αρχείων
12-1. Network cards based on the DEC PCI chipset
Κατάλογος Παραδειγμάτων
11-1. «InputDevice» Section for Wheeled Mouse in Xorg configuration file
11-2. «.emacs» example for naive page scrolling with Wheeled Mouse (optional)

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.