Κεφάλαιο 19 Ευχαριστίες

This innocent little Frequently Asked Questions document has been written, rewritten, edited, folded, spindled, mutilated, eviscerated, contemplated, discombobulated, cogitated, regurgitated, rebuilt, castigated, and reinvigorated over the last decade, by a cast of hundreds if not thousands. Repeatedly.

We wish to thank every one of the people responsible, and we encourage you to to join them in making this FAQ even better.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.