4.3 Σκληροί δίσκοι, μονάδες ταινίας, οδηγοί CD και DVD

4.3.1. Ποια είδη σκληρών δίσκων υποστηρίζονται από το FreeBSD;
4.3.2. Ποιοι ελεγκτές SCSI ή SAS υποστηρίζονται;
4.3.3. Τι τύποι οδηγών ταινίας υποστηρίζονται;
4.3.4. Υποστηρίζει το FreeBSD μονάδες εναλλαγής ταινιών (tape changers);
4.3.5. Ποιοι οδηγοί CDROM υποστηρίζονται από το FreeBSD;
4.3.6. Ποιοι οδηγοί CD-RW υποστηρίζονται από το FreeBSD;
4.3.7. Υποστηρίζει το FreeBSD οδηγούς Zip®;
4.3.8. Υποστηρίζει το FreeBSD Jaz®, EZ και άλλους αφαιρούμενους οδηγούς;

4.3.1. Ποια είδη σκληρών δίσκων υποστηρίζονται από το FreeBSD;

Το FreeBSD υποστηρίζει μονάδες δίσκου των τύπων EIDE, SATA, SCSI, και SAS (με τον κατάλληλο συμβατό ελεγκτή -- δείτε την επόμενη ενότητα), καθώς και όλους τους οδηγούς που χρησιμοποιούν το αρχικό interface της «Western Digital» (δηλ. MFM, RLL, ESDI και φυσικά IDE). Ίσως να μη λειτουργήσουν κάποιοι ελεγκτές ESDI που χρησιμοποιούν μη-τυποποιημένο interface. Καλύτερα να παραμείνετε σε interfaces τύπου WD1002/3/6/7 και αντίστοιχα τους.

4.3.2. Ποιοι ελεγκτές SCSI ή SAS υποστηρίζονται;

Δείτε την πλήρη λίστα στις Σημειώσεις Υλικού του FreeBSD 9.0 ή 8.3.

4.3.3. Τι τύποι οδηγών ταινίας υποστηρίζονται;

Το FreeBSD υποστηρίζει οδηγούς SCSI και QIC-36 (με interface QIC-02). Περιλαμβάνονται οδηγοί 8-mm (γνωστοί ως Exabyte) καθώς και οδηγοί DAT.

Ορισμένοι από τους πρώτους οδηγούς 8-mm δεν είναι ιδιαίτερα συμβατοί με SCSI-2, και μπορεί να μην λειτουργούν ικανοποιητικά με το FreeBSD.

4.3.4. Υποστηρίζει το FreeBSD μονάδες εναλλαγής ταινιών (tape changers);

Το FreeBSD υποστηρίζει μονάδες εναλλαγής τύπου SCSI με την χρήση της συσκευής ch(4) και της εντολής chio(1). Μπορείτε να βρείτε τις λεπτομέρειες σχετικά με τον τρόπο ελέγχου της μονάδας εναλλαγής στη σελίδα manual του chio(1).

Αν δεν χρησιμοποιείτε το AMANDA ή κάποιο άλλο προϊόν που να γνωρίζει πως να χειριστεί την μονάδα εναλλαγής ταινιών, θα πρέπει να θυμάστε ότι γενικά τα προγράμματα γνωρίζουν μόνο πως να κινήσουν μια ταινία από ένα σημείο σε ένα άλλο, και θα πρέπει εσείς να σημειώσετε σε ποια θέση (slot) βρίσκεται η ταινία, και σε ποια θέση πρέπει να πάει η ταινία που βρίσκεται αυτή τη στιγμή μέσα στον οδηγό.

4.3.5. Ποιοι οδηγοί CDROM υποστηρίζονται από το FreeBSD;

Υποστηρίζεται οποιοσδήποτε οδηγός SCSI που είναι συνδεμένος σε αντίστοιχα υποστηριζόμενο ελεγκτή.

Υποστηρίζονται ακόμα τα ακόλουθα μη-τυποποιημένα CDROM interfaces:

  • Mitsumi LU002 (8bit), LU005 (16bit) and FX001D (16bit ταχύτητας 2x ).

  • Sony CDU 31/33A

  • Sound Blaster μη-SCSI CDROM

  • Matsushita/Panasonic CDROM

  • IDE CDROM συμβατά με ATAPI

Όλες οι κάρτες που δεν είναι SCSI είναι γενικά εξαιρετικά πιο αργές όταν συγκρίνονται με αντίστοιχους SCSI οδηγούς, και κάποιοι οδηγοί τύπου ATAPI ίσως να μη λειτουργήσουν.

Τα επίσημα FreeBSD CDROM ISO, καθώς και τα CDROM από το Daemon News και το FreeBSD Mall, υποστηρίζουν εκκίνηση απευθείας από το CD.

4.3.6. Ποιοι οδηγοί CD-RW υποστηρίζονται από το FreeBSD;

Το FreeBSD υποστηρίζει οποιοδήποτε οδηγό IDE CD-R ή CD-RW συμβατό με ATAPI. Δείτε το burncd(8) για λεπτομέρειες.

Το FreeBSD υποστηρίζει επίσης οποιοδήποτε οδηγό SCSI CD-R ή CD-RW. Εγκαταστήστε και χρησιμοποιήστε την εντολή cdrecord από την συλλογή των ports ή από πακέτο, και βεβαιωθείτε ότι έχετε ενσωματώσει στον πυρήνα σας τη συσκευή pass.

4.3.7. Υποστηρίζει το FreeBSD οδηγούς Zip®;

Το FreeBSD υποστηρίζει εγγενώς οδηγούς Zip SCSI και ATAPI. Οι οδηγοί SCSI ZIP μπορούν να λειτουργήσουν μόνο αν έχουν ρυθμιστεί σε SCSI IDs 5 ή 6, αλλά αν το υποστηρίζει ο ελεγκτής SCSI που χρησιμοποιείτε, μπορείτε ακόμα και να εκκινήσετε από αυτούς. Δεν είναι ξεκάθαρο ποιοι ελεγκτές SCSI υποστηρίζουν εκκίνηση από συσκευές με ID διαφορετικό από 0 ή 1, έτσι θα πρέπει να συμβουλευθείτε την τεκμηρίωση του ελεγκτή σας, αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε αυτή τη δυνατότητα.

Το FreeBSD υποστηρίζει επίσης οδηγούς Zip παράλληλης θύρας. Βεβαιωθείτε ότι ο πυρήνας σας περιέχει τα προγράμματα οδήγησης για τις συσκευές scbus0, da0, ppbus0, και vp0 (ο πυρήνας GENERIC περιέχει τα πάντα εκτός από το vp0). Με χρήση αυτών των προγραμμάτων οδήγησης, ο οδηγός της παράλληλης θύρας θα πρέπει να είναι διαθέσιμος ως συσκευή /dev/da0s4. Μπορείτε να προσαρτήσετε δίσκους χρησιμοποιώντας την εντολή mount /dev/da0s4 /mnt ή (για δίσκους που έχουν διαμορφωθεί μέσω dos) την mount_msdos /dev/da0s4 /mnt.

Διαβάστε επίσης το FAQ σχετικά με αφαιρούμενους οδηγούς σε επόμενο σημείο αυτού του κεφαλαίου, καθώς και τις σημειώσεις σχετικά με την «διαμόρφωση» στο κεφάλαιο Διαχείρισης.

4.3.8. Υποστηρίζει το FreeBSD Jaz®, EZ και άλλους αφαιρούμενους οδηγούς;

Απλώς λειτουργούν. Οι περισσότερες από τις συσκευές αυτές είναι SCSI, και έτσι δείχνουν σαν SCSI δίσκοι στο FreeBSD. Το IDE EZ εμφανίζεται σαν οδηγός IDE.

Βεβαιωθείτε ότι έχετε ενεργοποιήσει τυχόν εξωτερικές συσκευές πριν εκκινήσετε το σύστημα σας.

Για να αλλάξετε μέσο αποθήκευσης εν ώρα λειτουργίας, ελέγξτε τις mount(8), umount(8), και την camcontrol(8) (για συσκευές SCSI) ή atacontrol(8) (για συσκευές IDE), και επίσης τις συζητήσεις σχετικά με τη χρήση αφαιρούμενων οδηγών σε επόμενο τμήμα του FAQ.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.