4.4 Πληκτρολόγια και ποντίκια

4.4.1. Υποστηρίζει το FreeBSD το USB πληκτρολόγιο μου;
4.4.2. Έχω ένα μη-τυπικό ποντίκι τύπου bus. Πως θα το ρυθμίσω;
4.4.3. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το ποντίκι μου τύπου PS/2 («πόρτας ποντικιού» ή «πληκτρολογίου»);
4.4.4. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το ποντίκι με κάποιο τρόπο έξω από το περιβάλλον του συστήματος X Window;
4.4.5. Πως μπορώ να κάνω αποκοπή και επικόλληση κειμένου με το ποντίκι σε μια κονσόλα κειμένου;
4.4.6. Το ποντίκι μου έχει διάφορα έξυπνα πλήκτρα και ροδέλα κύλισης. Μπορώ να τα χρησιμοποιήσω στο FreeBSD;
4.4.7. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το ποντίκι / trackball / touchpad στον φορητό μου υπολογιστή;
4.4.8. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το πλήκτρο delete στο sh και csh;

4.4.1. Υποστηρίζει το FreeBSD το USB πληκτρολόγιο μου;

Το FreeBSD υποστηρίζει εγγενώς USB πληκτρολόγια. Ενεργοποιήστε την υποστήριξη USB στο /etc/rc.conf.

Μόλις ενεργοποιηθεί η υποστήριξη USB πληκτρολογίου στο σύστημα σας, το πληκτρολόγιο τύπου AT αναγνωρίζεται ως /dev/kbd0 και το USB πληκτρολόγιο γίνεται /dev/kbd1, αν είναι και τα δύο συνδεμένα στο σύστημα. Αν υπάρχει μόνο το USB πληκτρολόγιο, θα αναγνωριστεί ως /dev/ukbd0.

Αν θέλετε να χρησιμοποιήσετε το USB πληκτρολόγιο στην κονσόλα, θα πρέπει να δηλώσετε συγκεκριμένα στον οδηγό της κονσόλας να χρησιμοποιήσει το υπάρχον USB πληκτρολόγιο. Αυτό μπορεί να γίνει εκτελώντας την ακόλουθη εντολή ως μέρος της διαδικασίας αρχικοποίησης του συστήματος:

# kbdcontrol -k /dev/kbd1 < /dev/ttyv0 > /dev/null

Παρατηρήστε ότι αν το πληκτρολόγιο USB είναι το μοναδικό πληκτρολόγιο, θα είναι διαθέσιμο ως /dev/ukbd0, και η εντολή θα δείχνει όπως παρακάτω:

# kbdcontrol -k /dev/ukbd0 < /dev/ttyv0 > /dev/null

Ένα καλό μέρος για να προσθέσετε την παραπάνω εντολή, είναι το αρχείο /etc/rc.i386.

Μόλις γίνει αυτό, το USB πληκτρολόγιο θα πρέπει να λειτουργεί και στο Χ περιβάλλον, χωρίς ανάγκη ειδικών ρυθμίσεων.

Η εν θερμώ σύνδεση και αποσύνδεση USB πληκτρολογίου, ίσως να μη λειτουργεί ακόμα σωστά. Σας συνιστούμε να συνδέσετε το πληκτρολόγιο πριν την εκκίνηση του συστήματος, και να το αφήσετε συνδεμένο μέχρι τον τερματισμό, για να αποφύγετε τυχόν προβλήματα.

Δείτε τη σελίδα manual ukbd(4) για περισσότερες πληροφορίες.

4.4.2. Έχω ένα μη-τυπικό ποντίκι τύπου bus. Πως θα το ρυθμίσω;

Το FreeBSD υποστηρίζει ποντίκια τύπου bus και τον τύπο InPort bus από κατασκευαστές όπως Microsoft, Logitech και ATI. Ο πυρήνας GENERIC δεν περιέχει τον απαραίτητο οδηγό συσκευής. Για να περιλάβετε το πρόγραμμα οδήγησης στο δικό σας προσαρμοσμένο πυρήνα, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο ρυθμίσεων πυρήνα:

device mse0 at isa? port 0x23c irq5

Τα ποντίκια τύπου bus συνήθως έρχονται με δικές τους κάρτες επέκτασης. Ενδεχομένως να έχετε δυνατότητα να ρυθμίσετε την κάρτα σε διαφορετική διεύθυνση θύρας και IRQ από αυτά που φαίνονται παραπάνω. Συμβουλευθείτε το εγχειρίδιο του ποντικιού σας και τη σελίδα manual mse(4) για περισσότερες πληροφορίες.

4.4.3. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το ποντίκι μου τύπου PS/2 («πόρτας ποντικιού» ή «πληκτρολογίου»);

Το ποντίκι τύπου PS/2 υποστηρίζεται εγγενώς. Το απαραίτητο πρόγραμμα οδήγησης, psm, περιλαμβάνεται στον πυρήνα.

Αν ο προσαρμοσμένος πυρήνας σας δεν τον περιέχει, προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο ρυθμίσεων πυρήνα, και μεταγλωττίστε ξανά τον πυρήνα σας.

device psm0 at atkbdc? irq 12

Μόλις ο πυρήνας ανιχνεύσει σωστά τη συσκευή psm0 κατά την εκκίνηση, βεβαιωθείτε ότι υπάρχει η αντίστοιχη καταχώρηση για το psm0 στον κατάλογο /dev. Μπορείτε να το δημιουργήσετε γράφοντας:

# cd /dev; sh MAKEDEV psm0

όταν έχετε εισέλθει ως χρήστης root.

Σημείωση: Μπορείτε να παραλείψετε αυτό το βήμα αν χρησιμοποιείτε FreeBSD 5.0-RELEASE ή νεώτερο με ενεργοποιημένο το devfs(5), καθώς τα απαραίτητα αρχεία συσκευών θα δημιουργηθούν αυτόματα κάτω από τον κατάλογο /dev.

4.4.4. Είναι δυνατόν να χρησιμοποιηθεί το ποντίκι με κάποιο τρόπο έξω από το περιβάλλον του συστήματος X Window;

Αν χρησιμοποιείτε το προεπιλεγμένο πρόγραμμα οδήγησης κονσόλας, syscons(4), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το δείκτη του ποντικιού σας σε κονσόλες κειμένου για να κάνετε αποκοπή και επικόλληση κειμένου. Εκτελέστε τον δαίμονα του ποντικιού, moused(8), και ενεργοποιήστε το δείκτη του ποντικιού στην εικονική κονσόλα:

# moused -p /dev/xxxx -t yyyy
# vidcontrol -m on

Όπου το xxxx είναι το όνομα συσκευής του ποντικιού και το yyyy είναι ο τύπος του πρωτοκόλλου του. Ο δαίμονας του ποντικιού μπορεί να αναγνωρίσει αυτόματα το είδος του πρωτοκόλλου για τα περισσότερα ποντίκια, εκτός από παλιά σειριακά μοντέλα. Καθορίστε το πρωτόκολλο auto για να χρησιμοποιήσετε την αυτόματη ανίχνευση. Αν αυτή δεν δουλέψει, δείτε τη σελίδα manual moused(8) για μια λίστα με υποστηριζόμενους τύπους πρωτοκόλλων.

Αν έχετε ποντίκι τύπου PS/2, απλώς προσθέστε moused_enable="YES" στο αρχείο /etc/rc.conf για να εκκινεί ο δαίμονας του ποντικιού κατά την εκκίνηση. Επιπρόσθετα, αν επιθυμείτε να χρησιμοποιείτε το δαίμονα του ποντικιού σε όλες τις εικονικές κονσόλες, και όχι μόνο στην κονσόλα συστήματος, προσθέστε τη γραμμή allscreens_flags="-m on" στο /etc/rc.conf.

Όταν εκτελείται ο δαίμονας του ποντικιού, η πρόσβαση στο ποντίκι πρέπει να συντονίζεται μεταξύ του δαίμονα και άλλων προγραμμάτων, όπως τα X Windows. Κοιτάξτε στο FAQ την ερώτηση Γιατί το ποντίκι μου δεν δουλεύει στα Χ; για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με αυτό το πρόβλημα.

4.4.5. Πως μπορώ να κάνω αποκοπή και επικόλληση κειμένου με το ποντίκι σε μια κονσόλα κειμένου;

Μόλις ενεργοποιήσετε το δαίμονα του ποντικιού (δείτε την προηγούμενη ενότητα), κρατήστε πιεσμένο το πλήκτρο 1 (το αριστερό πλήκτρο) και κινήστε το ποντίκι για να επιλέξετε μια περιοχή κειμένου. Κατόπιν, πιέστε το πλήκτρο 2 (το μεσαίο πλήκτρο) για να το επικολλήσετε στην περιοχή του δρομέα. Με την πίεση του πλήκτρου 3 (δεξιού πλήκτρου) μπορείτε να «επεκτείνετε» την επιλεγμένη περιοχή κειμένου.

Αν το ποντίκι σας δεν έχει μεσαίο πλήκτρο, μπορεί να θέλετε να το εξομοιώσετε ή να αλλάξετε τις λειτουργίες των πλήκτρων χρησιμοποιώντας τις επιλογές που παρέχονται από τον δαίμονα του ποντικιού Δείτε τη σελίδα manual moused(8) για τις λεπτομέρειες.

4.4.6. Το ποντίκι μου έχει διάφορα έξυπνα πλήκτρα και ροδέλα κύλισης. Μπορώ να τα χρησιμοποιήσω στο FreeBSD;

Η απάντηση, δυστυχώς, είναι «εξαρτάται». Τα ποντίκια με έξτρα δυνατότητες συνήθως απαιτούν εξειδικευμένα προγράμματα οδήγησης. Αν το πρόγραμμα οδήγησης του ποντικιού ή το αντίστοιχο πρόγραμμα του χρήστη δεν παρέχουν συγκεκριμένη υποστήριξη για το ποντίκι, θα λειτουργεί ως ένα απλό ποντίκι δύο ή τριών πλήκτρων.

Για πιθανή χρήση της ροδέλας σε περιβάλλον X Window, δείτε την αντίστοιχη ενότητα.

4.4.7. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το ποντίκι / trackball / touchpad στον φορητό μου υπολογιστή;

4.4.8. Πως μπορώ να χρησιμοποιήσω το πλήκτρο delete στο sh και csh;

Για το Κέλυφος Bourne, προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές στο αρχείο σας .shrc. Δείτε επίσης τις σελίδες manual sh(1) και editrc(5).

bind ^? ed-delete-next-char # for console
bind ^[[3~ ed-delete-next-char # for xterm

Για το Κέλυφος C, προσθέστε τις ακόλουθες γραμμές στο αρχείο σας .cshrc. Δείτε επίσης τη σελίδα manual του csh(1).

bindkey ^? delete-char # for console
bindkey ^[[3~ delete-char # for xterm

Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε αυτή τη σελίδα.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.