4.5 Συσκευές σειριακής επικοινωνίας και Δικτύωσης

4.5.1. Ποιες κάρτες δικτύου υποστηρίζει το FreeBSD;
4.5.2. Υποστηρίζει το FreeBSD modems που λειτουργούν με τη βοήθεια λογισμικού όπως τα Winmodems;
4.5.3. Υπάρχει εγγενές πρόγραμμα οδήγησης για τις κάρτες Broadcom 43xx;
4.5.4. Ποιες κάρτες πολλαπλών σειριακών θυρών υποστηρίζονται από το FreeBSD;
4.5.5. Πως μπορώ να εμφανίσω την προτροπή boot: σε μια σειριακή κονσόλα;

4.5.1. Ποιες κάρτες δικτύου υποστηρίζει το FreeBSD;

Για την πλήρη λίστα, δείτε τις Σημειώσεις Υλικού που παρέχονται με κάθε έκδοση του FreeBSD.

4.5.2. Υποστηρίζει το FreeBSD modems που λειτουργούν με τη βοήθεια λογισμικού όπως τα Winmodems;

To FreeBSD υποστηρίζει αρκετά software modems με την βοήθεια επιπρόσθετου λογισμικού. Το port comms/ltmdm προσθέτει υποστήριξη για modems που βασίζονται στο δημοφιλές κύκλωμα Lucent LT. Το port comms/mwavem υποστηρίζει το modem που διαθέτουν οι φορητοί υπολογιστές Thinkpad 600 και 700 της IBM.

Δεν μπορείτε να εγκαταστήσετε το FreeBSD μέσω software modem. Το λογισμικό αυτό πρέπει να εγκατασταθεί μετά την εγκατάσταση του FreeBSD.

4.5.3. Υπάρχει εγγενές πρόγραμμα οδήγησης για τις κάρτες Broadcom 43xx;

Όχι, και μάλλον δεν θα υπάρξει.

Η Broadcom αρνείται να δώσει δημόσια πληροφορίες σχετικά με τον προγραμματισμό των ολοκληρωμένων της που χρησιμοποιούνται σε εφαρμογές ασύρματων δικτύων, πιθανόν επειδή και το τμήμα του πομποδέκτη της κάρτας ελέγχεται με τη βοήθεια λογισμικού. Για να αποκτήσουν έγκριση για τις κάρτες τους από το FCC, πρέπει να εξασφαλίσουν ότι οι τελικοί χρήστες δεν θα είναι σε θέση να κάνουν ρυθμίσεις όπως αλλαγή της συχνότητας λειτουργίας, των παραμέτρων διαμόρφωσης και της ισχύος εκπομπής. Αλλά χωρίς τις πληροφορίες προγραμματισμού, είναι σχεδόν αδύνατο να γραφεί πρόγραμμα οδήγησης.

4.5.4. Ποιες κάρτες πολλαπλών σειριακών θυρών υποστηρίζονται από το FreeBSD;

Υπάρχει μια λίστα για αυτές στην ενότητα διάφορων συσκευών του Εγχειριδίου.

Ακόμα φαίνεται ότι λειτουργούν και κάποιες κάρτες που είναι αντιγραφές επώνυμων μοντέλων, ειδικά όσες υποστηρίζουν ότι είναι συμβατές με τις αντίστοιχες τις AST.

Δείτε τη σελίδα manual sio(4) για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τη ρύθμιση τέτοιων καρτών.

4.5.5. Πως μπορώ να εμφανίσω την προτροπή boot: σε μια σειριακή κονσόλα;

  • Δημιουργήστε πυρήνα που να περιέχει την επιλογή options COMCONSOLE.

  • Δημιουργήστε το /boot.config και γράψτε μέσα σε αυτό μόνο την επιλογή -P.

  • Αποσυνδέστε το πληκτρολόγιο από το σύστημα.

  • Δείτε το αρχείο /usr/src/sys/i386/boot/biosboot/README.serial για περισσότερες πληροφορίες.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.