4.7 ¶λλο υλικό

4.7.1. Ποιες άλλες συσκευές υποστηρίζονται από το FreeBSD;
4.7.2. Υποστηρίζει το FreeBSD διαχείριση ενέργειας για το φορητό μου υπολογιστή;
4.7.3. Πως μπορώ να απενεργοποιήσω το ACPI;
4.7.4. Γιατί το Micron σύστημα μου κρεμάει κατά την εκκίνηση;
4.7.5. Η δισκέτα εκκίνησης κρεμάει στη μητρική ASUS K7V. Πως μπορώ να το διορθώσω αυτό;
4.7.6. Γιατί η PCI κάρτα δικτύου μου της 3Com® δεν λειτουργεί με το Micron υπολογιστή μου;
4.7.7. Η PCMCIA κάρτα μου δεν λειτουργεί. Βλέπω το εξής μήνυμα: «cbb0: unsupported card type detected.» Τι μπορώ να κάνω;

4.7.1. Ποιες άλλες συσκευές υποστηρίζονται από το FreeBSD;

Δείτε το Εγχειρίδιο για τη λίστα των υπόλοιπων συσκευών που υποστηρίζονται.

4.7.2. Υποστηρίζει το FreeBSD διαχείριση ενέργειας για το φορητό μου υπολογιστή;

Από το FreeBSD 4.X και μετά, υποστηρίζεται το APM σε συγκεκριμένα μηχανήματα. Περισσότερες πληροφορίες μπορείτε να βρείτε στο apm(4).

Από το FreeBSD 5.X και μετά, υποστηρίζεται η δυνατότητα ACPI η οποία υπάρχει σε όλους τους σύγχρονους υπολογιστές. Μπορείτε να βρείτε περισσότερες πληροφορίες στο acpi(4). Αν ένα σύστημα υποστηρίζει τόσο APM όσο και ACPI, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε όποιο θέλετε. Σας συνιστούμε να δοκιμάσετε και τα δύο και να επιλέξετε αυτό που καλύπτει καλύτερα τις ανάγκες σας.

4.7.3. Πως μπορώ να απενεργοποιήσω το ACPI;

Προσθέστε τη γραμμή

hint.acpi.0.disabled="1"
στο αρχείο /boot/device.hints.

4.7.4. Γιατί το Micron σύστημα μου κρεμάει κατά την εκκίνηση;

Ορισμένες μητρικές Micron υλοποιούν το PCI BIOS με μη τυποποιημένο τρόπο, προκαλώντας προβλήματα στην εκκίνηση του FreeBSD, καθώς οι PCI συσκευές δεν ρυθμίζονται στις διευθύνσεις που αναφέρονται.

Για να παρακάμψετε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε την επιλογή «Plug and Play Operating System» από το BIOS.

4.7.5. Η δισκέτα εκκίνησης κρεμάει στη μητρική ASUS K7V. Πως μπορώ να το διορθώσω αυτό;

Στις ρυθμίσεις του BIOS, απενεργοποιήστε την επιλογή «boot virus protection».

4.7.6. Γιατί η PCI κάρτα δικτύου μου της 3Com® δεν λειτουργεί με το Micron υπολογιστή μου;

Ορισμένες μητρικές της Micron έχουν μη-τυποποιημένο PCI BIOS το οποίο δεν ρυθμίζει τις συσκευές PCI στις διευθύνσεις που αναφέρονται. Αυτό δημιουργεί προβλήματα κατά την εκκίνηση του FreeBSD.

Για να παρακάμψετε το πρόβλημα, απενεργοποιήστε την επιλογή «Plug and Play Operating System» από το BIOS.

4.7.7. Η PCMCIA κάρτα μου δεν λειτουργεί. Βλέπω το εξής μήνυμα: «cbb0: unsupported card type detected.» Τι μπορώ να κάνω;

Μπορείτε να δοκιμάσετε να χρησιμοποιήσετε την αρχική υλοποίηση OLDCARD. Τροποποιήστε το αρχείο ρύθμισης του πυρήνα σας, και αφαιρέστε τις ακόλουθες γραμμές:

device cbb
device pccard
device cardbus
Μετά προσθέστε:
device pcic
device card 1
Μεταγλωττίστε ξανά και εγκαταστήστε το νέο πυρήνα όπως περιγράφεται στην Ρύθμιση Πυρήνα του FreeBSD.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.