4.2 Αρχιτεκτονικές και Επεξεργαστές

4.2.1. Υποστηρίζει το FreeBSD αρχιτεκτονικές διαφορετικές από την x86;
4.2.2. Υποστηρίζει το FreeBSD Συμμετρική Πολυεπεξεργασία (SMP);

4.2.1. Υποστηρίζει το FreeBSD αρχιτεκτονικές διαφορετικές από την x86;

Ναι. Αυτή τη στιγμή το FreeBSD μπορεί να εκτελεστεί σε αρχιτεκτονικές x86 και DEC (τώρα πλέον Compaq) Alpha. Από το FreeBSD 5.0 και μετά, υποστηρίζονται επίσης οι αρχιτεκτονικές AMD64 και Intel EM64T, η IA-64 καθώς και η SPARC64®. Αρχιτεκτονικές που θα υποστηρίζονται μελλοντικά, περιλαμβάνουν την MIPS® και PowerPC®. Μπορείτε να εγγραφείτε στις λίστες ταχυδρομείου freebsd-ppc και freebsd-mips αντίστοιχα για πληροφορίες σχετικά με την πρόοδο των εργασιών σε αυτές τις αρχιτεκτονικές. Για γενικές πληροφορίες σχετικά με νέες αρχιτεκτονικές, εγγραφείτε στην ηλεκτρονική λίστα του FreeBSD για τις μη-Intel πλατφόρμες.

Αν το μηχάνημα σας είναι διαφορετικής αρχιτεκτονικής και χρειάζεστε λειτουργικό άμεσα, σας συνιστούμε να ρίξετε μια ματιά στα NetBSD ή OpenBSD.

4.2.2. Υποστηρίζει το FreeBSD Συμμετρική Πολυεπεξεργασία (SMP);

Ναι. Το SMP ήταν ενεργοποιημένο από προεπιλογή στον πυρήνα GENERIC ήδη από το FreeBSD 5.2.

Η αρχική πρόθεση ήταν να είναι ενεργοποιημένο επίσης από προεπιλογή και στον πυρήνα τής έκδοσης 5.3 του FreeBSD, αλλά λόγω κάποιων προβλημάτων στην εκτέλεση του πυρήνα SMP σε μηχανήματα χωρίς πολλαπλούς επεξεργαστές, αποφασίστηκε να μείνει ανενεργό μέχρι την αντιμετώπιση τους. Αυτό ωστόσο αποτελεί προτεραιότητα για την έκδοση 5.4 του FreeBSD.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.