Κεφάλαιο 4 Συμβατότητα Υλικού

Πίνακας Περιεχομένων
4.1 Γενικά
4.2 Αρχιτεκτονικές και Επεξεργαστές
4.3 Σκληροί δίσκοι, μονάδες ταινίας, οδηγοί CD και DVD
4.4 Πληκτρολόγια και ποντίκια
4.5 Συσκευές σειριακής επικοινωνίας και Δικτύωσης
4.6 Συσκευές ήχου
4.7 Άλλο υλικό

4.1 Γενικά

4.1.1. Θέλω να αγοράσω υλικό για το FreeBSD σύστημα μου. Ποιο μοντέλο / μάρκα / τύπος είναι το καλύτερο;

4.1.1. Θέλω να αγοράσω υλικό για το FreeBSD σύστημα μου. Ποιο μοντέλο / μάρκα / τύπος είναι το καλύτερο;

Υπάρχουν συνέχεια συζητήσεις για το θέμα αυτό στις λίστες ηλεκτρονικού ταχυδρομείου του FreeBSD. Αυτό ωστόσο είναι αναμενόμενο, καθώς το υλικό των υπολογιστών αλλάζει πολύ γρήγορα. Εμείς εξακολουθούμε να συνιστούμε με έμφαση, να διαβάσετε τις Σημειώσεις Υλικού του FreeBSD 9.0 ή 8.3 και να ψάξετε στα αρχεία των λιστών ηλεκτρονικού ταχυδρομείου, πριν αρχίσετε να ρωτάτε σχετικά με το τελευταίο και καλύτερο υλικό. Είναι αρκετά πιθανό να διαπιστώσετε, ότι για το υλικό που αναζητάτε, υπήρξε σχετική συζήτηση μόλις πριν μια εβδομάδα.

Αν ψάχνετε για φορητό υπολογιστή, ελέγξτε τα αρχεία τής λίστας ηλεκτρονικού ταχυδρομείου freebsd-mobile. Διαφορετικά, μάλλον θα θέλετε να δείτε τα αρχεία της freebsd-questions ή πιθανόν μια λίστα που να εξειδικεύεται στον τύπο του υλικού που ψάχνετε.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.