Εγχειρίδιο του FreeBSD

Ομάδα Τεκμηρίωσης του FreeBSD

Καλώς ήρθατε στο FreeBSD! Αυτό το εγχειρίδιο καλύπτει την εγκατάσταση και την καθημερινή χρήση του FreeBSD 6.4-RELEASE και του FreeBSD 7.0-RELEASE. Το βιβλίο αυτό είναι μόνιμα υπό βελτίωση και ανάπτυξη και αποτελεί το αποτέλεσμα της δουλειάς πολλών ατόμων, οπότε κάποια τμήματα μπορεί να περιέχουν σχετικά ξεπερασμένες πληροφορίες και να χρειάζονται ανανέωση. Αν ενδιαφέρεστε να μας βοηθήσετε σε αυτό το έργο, επικοινωνήστε μαζί μας μέσω της διεύθυνσης ηλεκτρονική λίστα ομάδας τεκμηρίωσης του FreeBSD. Η τελευταία έκδοση αυτού του κειμένου είναι πάντα διαθέσιμη από την ιστοσελίδα του FreeBSD (παλιότερες εκδόσεις μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://docs.FreeBSD.org/doc/). Μπορείτε επίσης να μεταφορτώσετε στον υπολογιστή σας το ίδιο βιβλίο σε άλλες μορφές αρχείου και με διάφορες μορφές συμπίεσης από τον εξυπηρετητή FTP του FreeBSD ή ένα από τα πολλά mirror sites. Αν προτιμάτε ένα τυπωμένο αντίτυπο, μπορείτε να αγοράσετε ένα αντίγραφο του Εγχειριδίου, από το FreeBSD Mall. Μπορείτε επίσης να ψάξετε σε όλο το βιβλίο.


Πίνακας Περιεχομένων
Πρόλογος
I. Ξεκινώντας με το FreeBSD
1 Εισαγωγή
1.1 Σύνοψη
1.2 Καλώς ήλθατε στο FreeBSD!
1.3 Πληροφορίες για το FreeBSD Project
2 Εγκαθιστώντας το FreeBSD
2.1 Σύνοψη
2.2 Απαιτήσεις Υλικού
2.3 Εργασίες πριν την Εγκατάσταση
2.4 Ξεκινώντας την Εγκατάσταση
2.5 Εισαγωγή στο Sysinstall
2.6 Εκχώρηση Χώρου στο Δίσκο
2.7 Επιλέγοντας τι θα Εγκαταστήσετε
2.8 Επιλέγοντας το Μέσο Εγκατάστασης
2.9 Επιβεβαίωση της Εγκατάστασης
2.10 Μετά την Εγκατάσταση
2.11 Αντιμετώπιση Προβλημάτων
2.12 Οδηγός Εγκατάστασης για Προχωρημένους
2.13 Προετοιμάζοντας τα Δικά σας Μέσα Εγκατάστασης
3 Βασικές Έννοιες στο UNIX®
3.1 Σύνοψη
3.2 Εικονικές Κονσόλες και Τερματικά
3.3 ¶δειες (Permissions)
3.4 Δομή Καταλόγου
3.5 Οργάνωση Δίσκου
3.6 Προσάρτηση και Αποπροσάρτηση Συστημάτων Αρχείων
3.7 Διεργασίες
3.8 Δαίμονες, Σήματα, και Τερματισμός Διεργασιών
3.9 Κελύφη
3.10 Κειμενογράφοι
3.11 Συσκευές και Αρχεία συσκευών
3.12 Τύποι Εκτελέσιμων
3.13 Για Περισσότερες Πληροφορίες
4 Εγκατάσταση Εφαρμογών: Πακέτα και Ports
4.1 Σύνοψη
4.2 Επισκόπησή της εγκατάστασης λογισμικού
4.3 Βρίσκοντας την Εφαρμογή σας
4.4 Χρησιμοποιώντας το Σύστημα των Πακέτων
4.5 Χρησιμοποιώντας την Συλλογή των Ports
4.6 Ενέργειες μετά την Εγκατάσταση
4.7 Αντιμετωπίζοντας Χαλασμένα Ports
5 Το Σύστημα X Window
5.1 Σύνοψη
5.2 Κατανόηση του περιβάλλοντος X11
5.3 Εγκατάσταση του X11
5.4 Ρύθμιση του X11
5.5 Χρήση Γραμματοσειρών στο X11
5.6 Ο X Display Manager
5.7 Γραφικά Περιβάλλοντα
II. Βασικές Εργασίες
6 Desktop Εφαρμογές
6.1 Σύνοψη
6.2 Φυλλομετρητές (Browsers)
6.3 Εφαρμογές Γραφείου
6.4 Προγράμματα Προβολής Εγγράφων
6.5 Χρηματοοικονομικές Εφαρμογές
6.6 Περίληψη
7 Πολυμέσα
7.1 Σύνοψη
7.2 Ρύθμιση της Κάρτας Ήχου
7.3 Ήχος MP3
7.4 Αναπαραγωγή Video
7.5 Ρύθμιση Κάρτας Τηλεόρασης
7.6 Σαρωτές Εικόνας
8 Ρυθμίζοντας τον Πυρήνα του FreeBSD
8.1 Σύνοψη
8.2 Γιατί να Φτιάξετε Προσαρμοσμένο Πυρήνα;
8.3 Ανακαλύπτοντας τις Συσκευές του Συστήματος σας
8.4 Προγράμματα Οδήγησης, Υποσυστήματα και Αρθρώματα (modules)
8.5 Δημιουργία και Εγκατάσταση Προσαρμοσμένου Πυρήνα
8.6 Το Αρχείο Ρυθμίσεων
8.7 Αν Κάτι Πάει Λάθος
9 Εκτυπώσεις
9.1 Σύνοψη
9.2 Εισαγωγή
9.3 Βασική Εγκατάσταση
9.4 Ρυθμίσεις Εκτυπωτών για Προχωρημένους
9.5 Χρήση Εκτυπωτών
9.6 Εναλλακτικές Λύσεις για τον Στάνταρ Spooler
9.7 Εντοπισμός Βλαβών
10 Συμβατότητα με Εκτελέσιμα του Linux
10.1 Σύνοψη
10.2 Εγκατάσταση
10.3 Εγκαθιστώντας το Mathematica®
10.4 Εγκαθιστώντας το Maple"
10.5 Εγκαθιστώντας το MATLAB®
10.6 Εγκατάσταση της Oracle®
10.7 Εγκατάσταση του SAP® R/3®
10.8 Προχωρημένα Θέματα
III. Διαχείριση Συστήματος
11 Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση
11.1 Σύνοψη
11.2 Αρχική Ρύθμιση
11.3 Κύρια Ρύθμιση
11.4 Ρύθμιση Εφαρμογών
11.5 Eκκινώντας Υπηρεσίες
11.6 Ρυθμίζοντας Το Πρόγραμμα cron
11.7 Χρησιμοποιώντας Το Σύστημα rc Στο FreeBSD
11.8 Ρυθμίζοντας Τις Κάρτες Δικτύου
11.9 Εικονικά Hosts
11.10 Αρχεία Ρυθμίσεων
11.11 Tuning with sysctl
11.12 Tuning Disks
11.13 Tuning Kernel Limits
11.14 Adding Swap Space
11.15 Power and Resource Management
11.16 Using and Debugging FreeBSD ACPI
12 Η Διαδικασία Εκκίνησης του FreeBSD
12.1 Σύνοψη
12.2 Το Πρόβλημα της Εκκίνησης
12.3 Ο Διαχειριστής Εκκίνησης και τα Στάδια Εκκίνησης
12.4 Αλληλεπίδραση με τον Πυρήνα κατά την Εκκίνηση
12.5 Device Hints
12.6 Init: Αρχικοποίηση Ελέγχου Διαδικασιών
12.7 Ακολουθία Τερματισμού
13 Χρήστες και Βασική Διαχείριση Λογαριασμών
13.1 Σύνοψη
13.2 Εισαγωγή
13.3 Ο Λογαριασμός Υπερχρήστη
13.4 Λογαριασμοί Συστήματος
13.5 Λογαριασμοί Χρηστών
13.6 Τροποποιώντας Λογαριασμούς
13.7 Περιορίζοντας Χρήστες
13.8 Ομάδες
14 Ασφάλεια
14.1 Σύνοψη
14.2 Εισαγωγή
14.3 Ασφαλίζοτας το FreeBSD
14.4 DES, MD5, and Crypt
14.5 One-time Passwords
14.6 TCP Wrappers
14.7 KerberosIV
14.8 Kerberos5
14.9 OpenSSL
14.10 VPN over IPsec
14.11 OpenSSH
14.12 File System Access Control Lists
14.13 Monitoring Third Party Security Issues
14.14 FreeBSD Security Advisories
14.15 Process Accounting
15 Jails
15.1 Σύνοψη
15.2 Όροι των Jails
15.3 Εισαγωγή
15.4 Δημιουργώντας και Ελέγχοντας Jails
15.5 Λεπτομερής Ρύθμιση και Διαχείριση
15.6 Εφαρμογή των Jails
16 Υποχρεωτικός Έλεγχος Πρόσβασης
16.1 Σύνοψη
16.2 Key Terms in this Chapter
16.3 Explanation of MAC
16.4 Understanding MAC Labels
16.5 Planning the Security Configuration
16.6 Module Configuration
16.7 The MAC seeotheruids Module
16.8 The MAC bsdextended Module
16.9 The MAC ifoff Module
16.10 The MAC portacl Module
16.11 The MAC partition Module
16.12 The MAC Multi-Level Security Module
16.13 The MAC Biba Module
16.14 The MAC LOMAC Module
16.15 Nagios in a MAC Jail
16.16 User Lock Down
16.17 Troubleshooting the MAC Framework
17 Έλεγχος Συμβάντων Ασφαλείας
17.1 Σύνοψη
17.2 Key Terms in this Chapter
17.3 Installing Audit Support
17.4 Audit Configuration
17.5 Administering the Audit Subsystem
18 Αποθηκευτικά Μέσα
18.1 Σύνοψη
18.2 Device Names
18.3 Adding Disks
18.4 RAID
18.5 USB Storage Devices
18.6 Creating and Using Optical Media (CDs)
18.7 Creating and Using Optical Media (DVDs)
18.8 Creating and Using Floppy Disks
18.9 Creating and Using Data Tapes
18.10 Backups to Floppies
18.11 Backup Strategies
18.12 Backup Basics
18.13 Network, Memory, and File-Backed File Systems
18.14 File System Snapshots
18.15 File System Quotas
18.16 Encrypting Disk Partitions
18.17 Encrypting Swap Space
19 GEOM: Διαχείριση Συστοιχιών Δίσκων
19.1 Σύνοψη
19.2 Εισαγωγή στο GEOM
19.3 RAID0 - Striping
19.4 RAID1 - Mirroring
19.5 Δικτυακές Συσκευές μέσω GEOM Gate
19.6 Δημιουργώντας Ετικέτες (Labels) στις Συσκευές Δίσκων
19.7 UFS Journaling Μέσω GEOM
20 Υποστήριξη Συστημάτων Αρχείων
20.1 Σύνοψη
20.2 Το Σύστημα Αρχείων Z
21 Ο Διαχειριστής Τόμων Vinum
21.1 Σύνοψη
21.2 Disks Are Too Small
21.3 Access Bottlenecks
21.4 Data Integrity
21.5 Vinum Objects
21.6 Some Examples
21.7 Object Naming
21.8 Configuring Vinum
21.9 Using Vinum for the Root Filesystem
22 Εικονικοποίηση
22.1 Σύνοψη
22.2 Το FreeBSD ως φιλοξενούμενο λειτουργικό
22.3 To FreeBSD ως ξενιστής
23 Τοπικές Ρυθμίσεις - Χρήση και ρύθμιση I18N/L10N
23.1 Σύνοψη
23.2 Βασικές Γνώσεις
23.3 Χρήση των Τοπικών Ρυθμίσεων
23.4 Μεταγλώττιση Προγραμμάτων I18N
23.5 Τοπικές Ρυθμίσεις για Συγκεκριμένες Γλώσσες
24 Ενημέρωση και Αναβάθμιση του FreeBSD
24.1 Σύνοψη
24.2 Ενημερώνοντας το FreeBSD
24.3 Portsnap: Ένα Εργαλείο Ενημέρωσης της Συλλογής των Ports
24.4 Παρακολούθηση Ενός Κλάδου Ανάπτυξης
24.5 Συγχρονίζοντας τον Πηγαίο σας Κώδικα
24.6 Μεταγλωττίζοντας το Βασικό Σύστημα («world»)
24.7 Διαδικασία για Πολλαπλά Μηχανήματα
25 DTrace
25.1 Σύνοψη
25.2 Διαφορές στην Υλοποίηση
25.3 Ενεργοποίηση της Υποστήριξης DTrace
25.4 Χρησιμοποιώντας το DTrace
25.5 Η Γλώσσα D
IV. Δικτυακές Επικοινωνίες
26 Σειριακές Επικοινωνίες
26.1 Σύνοψη
26.2 Εισαγωγή
26.3 Τερματικά
26.4 Υπηρεσία Εισόδου μέσω Επιλογικής Σύνδεσης (dial-in)
26.5 Υπηρεσία Επιλογικής Σύνδεσης
26.6 Ρύθμιση της Σειριακής Κονσόλας
27 PPP και SLIP
27.1 Σύνοψη
27.2 Using User PPP
27.3 Using Kernel PPP
27.4 Troubleshooting PPP Connections
27.5 Using PPP over Ethernet (PPPoE)
27.6 Using PPP over ATM (PPPoA)
27.7 Using SLIP
28 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
28.1 Σύνοψη
28.2 Χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
28.3 Ρύθμιση του sendmail
28.4 Αλλάζοντας τον Αντιπρόσωπο Μεταφοράς Ταχυδρομείου (MTA)
28.5 Αντιμετώπιση Προβλημάτων
28.6 Προχωρημένα Θέματα
28.7 SMTP με UUCP
28.8 Ρύθμιση Εξυπηρετητή Μόνο για Αποστολή
28.9 Χρησιμοποιώντας το Mail Μέσω Επιλογικής (Dialup) Σύνδεσης
28.10 Πιστοποίηση Αυθεντικότητας στο SMTP
28.11 Προγράμματα Ταχυδρομείου για τον Χρήστη
28.12 Χρησιμοποιώντας το fetchmail
28.13 Χρησιμοποιώντας το procmail
29 Εξυπηρετητές Δικτύου
29.1 Σύνοψη
29.2 The inetd «Super-Server»
29.3 Network File System (NFS)
29.4 Network Information System (NIS/YP)
29.5 Automatic Network Configuration (DHCP)
29.6 Domain Name System (DNS)
29.7 Ο εξυπηρετητής HTTP Apache
29.8 Πρωτόκολο Μεταφοράς Αρχείων (FTP)
29.9 Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Αρχείων και Εκτυπώσεων για πελάτες Microsoft® Windows® (Samba)
29.10 Συγχρονισμός Ρολογιού Συστήματος με NTP
30 Firewalls
30.1 Σύνοψη
30.2 Firewall Concepts
30.3 Firewall Packages
30.4 The OpenBSD Packet Filter (PF) and ALTQ
30.5 The IPFILTER (IPF) Firewall
30.6 IPFW
31 Προχωρημένα Θέματα Δικτύωσης
31.1 Σύνοψη
31.2 Πύλες και Δρομολογητές
31.3 Ασύρματη Δικτύωση
31.4 Bluetooth
31.5 Bridging
31.6 Link Aggregation and Failover
31.7 Diskless Operation
31.8 ISDN
31.9 Network Address Translation
31.10 Parallel Line IP (PLIP)
31.11 IPv6
31.12 Asynchronous Transfer Mode (ATM)
31.13 Common Access Redundancy Protocol (CARP)
V. Παραρτήματα
A. Που θα Βρείτε το FreeBSD
A.1 Εκδόσεις σε CDROM και DVD
A.2 Εξυπηρετητές FTP
A.3 BitTorrent
A.4 Ανώνυμο CVS
A.5 Χρησιμοποιώντας το CTM
A.6 Χρησιμοποιώντας το CVSup
A.7 Ετικέτες (Tags) για το CVS
A.8 Τοποθεσίες AFS
A.9 Τοποθεσίες rsync
B. Βιβλιογραφία
B.1 Βιβλία & Περιοδικά σχετικά με το FreeBSD
B.2 Οδηγοί χρήστη
B.3 Οδηγοί διαχειριστή
B.4 Οδηγοί προγραμματιστών
B.5 Το εσωτερικό του λειτουργικού συστήματος
B.6 Αναφορές ασφαλείας
B.7 Αναφορές υλικού
B.8 Ιστορία του UNIX®
B.9 Περιοδικά και εφημερίδες
C. Πηγές Πληροφόρησης στο Διαδίκτυο
C.1 Λίστες Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
C.2 Usenet Newsgroups
C.3 Διακομιστές Ιστοσελίδων
C.4 Διευθύνσεις Ηλεκτρονικού Ταχυδρομείου
D. Κλειδιά PGP
D.1 Officers
D.2 Μέλη της Ομάδας Core
D.3 Μέλη της Ομάδας Ανάπτυξης
Λεξικό του FreeBSD
Κορωνίδα
Κατάλογος Πινάκων
2-1. Υπόδειγμα Απογραφής Συσκευών
2-2. Διάταξη Κατατμήσεων για τον Πρώτο Δίσκο
2-3. Διάταξη Κατατμήσεων για τους Υπόλοιπους Δίσκους
2-4. Ονοματολογία και Επεξηγήσεις των ISO Images για FreeBSD 6.X και 7.X
3-1. Κωδικοί Συσκευών Δίσκων
18-1. Physical Disk Naming Conventions
21-1. Vinum Plex Organizations
26-1. Καλώδιο Null-Modem DB-25 σε DB-25
26-2. Καλώδιο Null-Modem DB-9 σε DB-9
26-3. Καλώδιο Null-Modem DB-9 σε DB-25
26-4. Ονομασίες Σημάτων
31-1. Wiring a Parallel Cable for Networking
31-2. Reserved IPv6 addresses
Κατάλογος Σχημάτων
2-1. Μενού Εκκίνησης (FreeBSD Boot Loader)
2-2. Τυπικά Αποτελέσματα Ανίχνευσης Συσκευών
2-3. Επιλέγοντας το Μενού Χώρας
2-4. Επιλέξτε Έξοδο από το Sysinstall
2-5. Επιλέγοντας Usage από το Main Menu του SysInstall
2-6. Επιλέγοντας το Μενού Documentation
2-7. Το Μενού Documentation του Sysinstall
2-8. Κύριο Μενού Εγκατάστασης (Sysinstall Main Menu)
2-9. Το Μενού Keymap του Sysinstall
2-10. Το Κύριο Μενού του Sysinstall
2-11. Επιλογές του Sysinstall (Options)
2-12. Εκκίνηση της Τυπικής Εγκατάστασης (Standard Installation)
2-13. Επιλέξτε Δίσκο για την FDisk
2-14. Τυπικές Fdisk Κατατμήσεις πριν την Επεξεργασία
2-15. Κατάτμηση Fdisk που Χρησιμοποιεί Ολόκληρο το Δίσκο
2-16. Το μενού Boot Manager του Sysinstall
2-17. Έξοδος από την Επιλογή Δίσκων (Select Drive)
2-18. Επεξεργαστής Disklabel του Sysinstall
2-19. Ο Επεξεργαστής Κατατμήσεων Disklabel του Sysinstall με τις Αυτόματες Προεπιλογές
2-20. Ελεύθερος Χώρος για την Κατάτμηση Root
2-21. Επεξεργασία Μεγέθους της Κατάτμησης Root
2-22. Επιλέξτε τον Τύπο της Κατάτμησης Root
2-23. Επιλέξτε το Σημείο Προσάρτησης του Root
2-24. Ο Επεξεργαστής Disklabel του Sysinstall
2-25. Επιλέξτε Distributions (Σετ Εγκατάστασης)
2-26. Επιβεβαίωση Distribution Set
2-27. Επιλέξτε Μέσο Εγκατάστασης (Installation Media)
2-28. Επιλέγοντας μια Συσκευή Ethernet
2-29. Ρύθμιση Παραμέτρων Συσκευής ed0
2-30. Επεξεργασία του inetd.conf
2-31. Προεπιλεγμένες Ρυθμίσεις Ανώνυμου FTP
2-32. Επεξεργασία του Μηνύματος Καλοσωρίσματος (Welcome Message) του FTP
2-33. Επεξεργασία Αρχείου exports
2-34. Επιλογές Ρύθμισης Κονσόλας Συστήματος
2-35. Επιλογές Προστασίας Οθόνης
2-36. Χρονικό Διάστημα Προστασίας Οθόνης
2-37. Έξοδος από τις Ρυθμίσεις Κονσόλας Συστήματος
2-38. Επιλογή της Περιοχής σας
2-39. Επιλογή της Χώρας σας
2-40. Επιλογή Ζώνης Ώρας (Time Zone)
2-41. Επιλογή Πρωτοκόλλου Ποντικιού (Mouse Protocol Type)
2-42. Επιλογή Πρωτοκόλλου Ποντικιού (Mouse Protocol)
2-43. Ρύθμιση Πόρτας Ποντικιού (Mouse Port)
2-44. Ρύθμιση Πόρτας Ποντικιού (Mouse Port)
2-45. Ενεργοποίηση του Δαίμονα Ποντικιού (Mouse Daemon)
2-46. Έλεγχος του Δαίμονα Ποντικιού
2-47. Επιλογή Κατηγορίας Πακέτου
2-48. Επιλογή Πακέτων
2-49. Εγκατάσταση Πακέτων
2-50. Επιβεβαίωση Εγκατάστασης Πακέτων
2-51. Επιλογή Χρήστη
2-52. Προσθήκη Πληροφοριών Χρήστη
2-53. Έξοδος από την Διαχείριση Χρηστών και Ομάδων
2-54. Έξοδος από την Εγκατάσταση
2-55. Ρύθμιση Δικτύου Upper-level (Ανωτέρου Επιπέδου)
2-56. Επιλογή Προεπιλεγμένου MTA
2-57. Ρύθμιση Ntpdate
2-58. Ρύθμιση Δικτύου Lower-level (Κατώτερου Επιπέδου)
21-1. Concatenated Organization
21-2. Striped Organization
21-3. RAID-5 Organization
21-4. A Simple Vinum Volume
21-5. A Mirrored Vinum Volume
21-6. A Striped Vinum Volume
21-7. A Mirrored, Striped Vinum Volume
Κατάλογος Παραδειγμάτων
2-1. Χρησιμοποιώντας μια Υπάρχουσα Κατάτμηση χωρίς να την Αλλάξετε
2-2. Συρρικνώνοντας μια Υπάρχουσα Κατάτμηση
3-1. Υποδείγματα Ονομάτων Δίσκου, Φέτας, Κατάτμησης
3-2. Εννοιολογικό Μοντέλο ενός Δίσκου
4-1. «Κατέβασμα» ενός πακέτου χειροκίνητα και εγκατάσταση του τοπικά
11-1. Creating a Swapfile on FreeBSD
12-1. boot0 Screenshot
12-2. Εικόνα από το boot2
12-3. Ανασφαλής Κονσόλα στο /etc/ttys
13-1. Προσθέτοντας έναν χρήστη στο FreeBSD
13-2. rmuser Διαδραστική Διαγραφή Λογαριασμού
13-3. Διαδραστική chpass από τον Υπερχρήστη
13-4. Διαδραστική chpass από Κανονικό Χρήστη
13-5. Αλλάζοντας τον Κωδικό σας
13-6. Αλλάζοντας τον Κωδικό άλλου Χρήστη ως Υπερχρήστης
13-7. Προσθέτοντας μια Ομάδα Χρησιμοποιώντας το pw(8)
13-8. Καθορισμός της Λίστας Μελών μιας Ομάδας με Χρήση του pw(8)
13-9. Προσθήκη Νέου Μέλους στην Ομάδα με Χρήση της pw(8)
13-10. Χρησιμοποιώντας την id(1) για Προσδιορισμό Μελών μιας Ομάδας
14-1. Using SSH to Create a Secure Tunnel for SMTP
18-1. Using dump over ssh
18-2. Using dump over ssh with RSH set
18-3. A Script for Creating a Bootable Floppy
18-4. Using mdconfig to Mount an Existing File System Image
18-5. Creating a New File-Backed Disk with mdconfig
18-6. Configure and Mount a File-Backed Disk with mdmfs
18-7. Creating a New Memory-Based Disk with mdconfig
18-8. Creating a New Memory-Based Disk with mdmfs
19-1. Δημιουργία Ετικετών στις Κατατμήσεις του Δίσκου Εκκίνησης
26-1. Προσθήκη Καταχωρίσεων για τα Τερματικά στο /etc/ttys
28-1. Ρύθμιση της Βάσης Δεδομένων Πρόσβασης του sendmail
28-2. Παρωνύμια Mail
28-3. Παράδειγμα Αντιστοίχησης Mail Εικονικού Τομέα
29-1. Reloading the inetd configuration file
29-2. Mounting an Export with amd
31-1. LACP aggregation with a Cisco switch
31-2. Failover mode
31-3. Branch Office or Home Network
31-4. Head Office or Other LAN
A-1. Λήψη (Check out) Κάποιου Αρχείου από το -CURRENT (ls(1)):
A-2. Χρήση SSH για Λήψη (check out) του Δέντρου src/:
A-3. Λήψη της Έκδοσης του Αρχείου ls(1) από το 6-STABLE Branch:
A-4. Δημιουργία μιας Λίστας Αλλαγών (ως Unified Diffs) της ls(1):
A-5. Βρίσκοντας Ποια ¶λλα Ονόματα Modules μπορούν να Χρησιμοποιηθούν:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.