19.11 Στρατηγικές τήρησης Αντιγράφων Ασφαλείας

Original work by Lowell Gilbert.

Το πρώτο ζήτημα κατά την επινόηση ενός σχεδίου αντιγράφων ασφαλείας, είναι να σιγουρευτείτε ότι όλα, από τα προβλήματα που ακολουθούν, έχουν καλυφθεί:

Είναι πολύ πιθανό ότι μερικά συστήματα θα εξυπηρετούνται καλύτερα όταν έχουν καλυμμένο κάθε ένα από αυτά τα προβλήματα με μια εντελώς διαφορετική τεχνική. Εκτός από τα αυστηρώς προσωπικά συστήματα με τα πολύ μικρής αξίας δεδομένα, είναι απίθανο μία τεχνική να μπορεί να τα καλύψει όλα.

Μερικές από τις τεχνικές είναι:

Είναι πολύ εύκολο να προκύψουν ακόμα περισσότερες τεχνικές, που αποτελούν παραλλαγές αυτών που παρουσιάστηκαν πιο πάνω. Εξειδικευμένα ζητήματα συνήθως οδηγούν σε εξειδικευμένες τεχνικές (για παράδειγμα, για ένα αντίγραφο ασφαλείας μιας ζωντανής (εν λειτουργία) βάσης δεδομένων, συνήθως χρειάζεται και μια ιδιαίτερη με το λογισμικό της βάσης μέθοδος ως ένα ενδιάμεσο στάδιο). Το σημαντικό ζήτημα είναι να γνωρίζεται από ποιους κινδύνους θέλετε να προστατευτείτε και πως θα χειριστήτε κάθε έναν από αυτούς ξεχωριστά.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.