Κεφάλαιο 4 Βασικές Έννοιες στο UNIX®

Πίνακας Περιεχομένων
4.1 Σύνοψη
4.2 Εικονικές Κονσόλες και Τερματικά
4.3 ¶δειες (Permissions)
4.4 Δομή Καταλόγου
4.5 Οργάνωση Δίσκου
4.6 Προσάρτηση και Αποπροσάρτηση Συστημάτων Αρχείων
4.7 Διεργασίες
4.8 Δαίμονες, Σήματα, και Τερματισμός Διεργασιών
4.9 Κελύφη
4.10 Κειμενογράφοι
4.11 Συσκευές και Αρχεία συσκευών
4.12 Τύποι Εκτελέσιμων
4.13 Για Περισσότερες Πληροφορίες
Αναθεωρημένο από τον Chris Shumway.

4.1 Σύνοψη

Το ακόλουθο κεφάλαιο θα καλύψει τις βασικές εντολές και λειτουργίες του λειτουργικού συστήματος FreeBSD. Το μεγαλύτερο μέρος αυτής της ύλης σχετίζεται με όλα τα Λ.Σ. που είναι βασισμένα στο UNIX®. Εάν η ύλη σας φαίνεται οικεία μπορείτε να διατρέξετε γρήγορα αυτό το κεφάλαιο. Εάν - αντιθέτως - είστε νέος στο FreeBSD τότε οπωσδήποτε θα πρέπει να διαβάσετε προσεκτικά ολόκληρο το κεφάλαιο.

Μετά την ανάγνωση του κεφαλαίου, θα γνωρίζετε:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.