Παράρτημα B. Βιβλιογραφία

Πίνακας Περιεχομένων
B.1 Βιβλία & Περιοδικά σχετικά με το FreeBSD
B.2 Οδηγοί χρήστη
B.3 Οδηγοί διαχειριστή
B.4 Οδηγοί προγραμματιστών
B.5 Το εσωτερικό του λειτουργικού συστήματος
B.6 Αναφορές ασφαλείας
B.7 Αναφορές υλικού
B.8 Ιστορία του UNIX®
B.9 Περιοδικά και εφημερίδες

Αν και τα manual pages παρέχουν μία επίσημη αναφορά για τα διάφορα τμήματα του λειτουργικού συστήματος FreeBSD, δεν εξηγούν πως όλα αυτά ενώνονται μεταξύ τους ώστε το λειτουργικό σύστημα να λειτουργεί ομαλά. Για αυτές τις πληροφορίες, θα πρέπει να συμβουλευτείτε ένα καλό βιβλίο διαχείρισης συστημάτων UNIX® και ένα καλό εγχειρίδιο χρήστη.

B.1 Βιβλία & Περιοδικά σχετικά με το FreeBSD

Διεθνή βιβλία & περιοδικά:

Βιβλία & περιοδικά στην Αγγλική γλώσσα:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.