Κεφάλαιο 12 Ρύθμιση και Βελτιστοποίηση

Πίνακας Περιεχομένων
12.1 Σύνοψη
12.2 Αρχική Ρύθμιση
12.3 Κύρια Ρύθμιση
12.4 Ρύθμιση Εφαρμογών
12.5 Eκκινώντας Υπηρεσίες
12.6 Ρυθμίζοντας Το Πρόγραμμα cron
12.7 Χρησιμοποιώντας Το Σύστημα rc Στο FreeBSD
12.8 Ρυθμίζοντας Τις Κάρτες Δικτύου
12.9 Εικονικά Hosts
12.10 Αρχεία Ρυθμίσεων
12.11 Tuning with sysctl
12.12 Tuning Disks
12.13 Tuning Kernel Limits
12.14 Adding Swap Space
12.15 Power and Resource Management
12.16 Using and Debugging FreeBSD ACPI
Γράφτηκε από τον Chern Lee. Βασίστηκε σε tutorial γραμμένο από τον Mike Smith. Βασισμένο επίσης στο tuning(7) που γράφηκε από τον Matt Dillon.

12.1 Σύνοψη

Ένα από τα σημαντικά χαρακτηριστικά του FreeBSD είναι η δυνατότητα ρύθμισης του συστήματος. Με τις σωστές ρυθμίσεις συστήματος είναι εύκολο να αποφευχθούν πολλά προβλήματα κατά τη διάρκεια μελλοντικών αναβαθμίσεων. Το κεφάλαιο αυτό θα εξηγήσει μεγάλο μέρος της διαδικασίας ρύθμισης του FreeBSD, συμπεριλαμβανομένων και κάποιων παραμέτρων που μπορούν να ρυθμιστούν για την βελτιστοποίηση της απόδοσης του συστήματος.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.