A.6 Χρησιμοποιώντας το CVSup

A.6.1 Εισαγωγή

Το CVSup είναι ένα λογισμικό για την διανομή και ανανέωση δέντρων πηγαίου κώδικα από ένα κεντρικό (master) CVS repository το οποίο βρίσκεται σε κάποιο απομακρυσμένο υπολογιστή. Το repository του FreeBSD βρίσκεται σε ένα κεντρικό μηχάνημα στην Καλιφόρνια. Με το CVSup, οι χρήστες του FreeBSD μπορούν εύκολα να διατηρήσουν ανανεωμένα τα αντίγραφα του πηγαίου τους κώδικα.

Το CVSup χρησιμοποιεί ένα μοντέλο ανανέωσης γνωστό ως pull. Στο μοντέλο αυτό, κάθε πελάτης ζητά τις ανανεώσεις από τον εξυπηρετητή, όταν και αν τις επιθυμεί. Ο εξυπηρετητής περιμένει, παθητικά, τις απαιτήσεις από τους πελάτες. Με τον τρόπο αυτό, κάθε ανανέωση ξεκινάει κατόπιν απαίτησης του πελάτη. Ο εξυπηρετητής ποτέ δεν στέλνει ανανεώσεις που δεν έχουν ζητηθεί. Οι χρήστες θα πρέπει είτε να εκτελέσουν το CVSup χειροκίνητα για να λάβουν μια ανανέωση, είτε θα πρέπει να ρυθμίσουν κατάλληλα το cron ώστε να το εκτελεί αυτόματα κατά τακτά χρονικά διαστήματα.

Ο όρος CVSup, γραμμένος με κεφαλαία και μικρά όπως φαίνεται, αναφέρεται σε ολόκληρο το πακέτο λογισμικού. Τα βασικά του τμήματα είναι η εντολή πελάτη cvsup η οποία εκτελείται στο μηχάνημα του κάθε χρήστη, και το πρόγραμμα του εξυπηρετητή cvsupd το οποίο εκτελείται σε κάθε ένα από τα mirror sites του FreeBSD.

Καθώς διαβάζετε την τεκμηρίωση και τις λίστες ταχυδρομείου του FreeBSD, μπορεί να βρείτε αναφορές στην εφαρμογή sup. Το sup ήταν ο πρόγονος του CVSup, και εξυπηρετούσε παρόμοιο σκοπό. Το CVSup χρησιμοποιείται με αρκετά όμοιο τρόπο με το sup, και στην πραγματικότητα, χρησιμοποιεί αρχεία ρυθμίσεων τα οποία έχουν πίσω συμβατότητα με αυτά του sup. Το sup δεν χρησιμοποιείται πλέον στο FreeBSD Project, επειδή το CVSup είναι ταχύτερο και προσφέρει μεγαλύτερη ευελιξία.

Σημείωση: Το πρόγραμμα csup είναι το CVSup ξαναγραμμένο σε γλώσσα C. Το μεγαλύτερο του πλεονέκτημα είναι ότι είναι ταχύτερο, και δεν εξαρτάται από την γλώσσα προγραμματισμού Modula-3, την οποία και δεν χρειάζεται πλέον να εγκαταστήσετε. Επίσης μπορείτε να το χρησιμοποιήσετε άμεσα, καθώς περιλαμβάνεται στο βασικό σύστημα. Αν αποφασίσετε να χρησιμοποιήσετε το csup, απλώς παραλείψτε τα βήματα για την εγκατάσταση του CVSup και αντικαταστήστε κάθε αναφορά στο CVSup σε αυτό το άρθρο, με csup.

A.6.2 Εγκατάσταση

Ο ευκολότερος τρόπος για να εγκαταστήσετε το CVSup είναι μέσω του έτοιμου πακέτου net/cvsup από την συλλογή πακέτων του FreeBSD. Αν προτιμάτε να μεταγλωττίσετε το CVSup από τον πηγαίο κώδικα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το port net/cvsup. Σας προειδοποιούμε ωστόσο ότι το port net/cvsup εξαρτάται από την Modula-3, η οποία χρειάζεται αρκετό χρόνο και χώρο στο δίσκο για να κατέβει και να μεταγλωττιστεί.

Σημείωση: Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε το CVSup σε ένα μηχάνημα το οποίο δεν θα διαθέτει γραφικό περιβάλλον μέσω του Xorg, όπως π.χ. σε ένα εξυπηρετητή, βεβαιωθείτε ότι εγκαθιστάτε το αντίστοιχο port το οποίο δεν περιλαμβάνει γραφικό περιβάλλον, δηλαδή το net/cvsup-without-gui.

A.6.3 Ρύθμιση του CVSup

Η λειτουργία του CVSup ελέγχεται από ένα αρχείο ρυθμίσεων που καλείται supfile. Υπάρχουν κάποια υποδείγματα από supfiles στον κατάλογο /usr/share/examples/cvsup/.

Οι πληροφορίες στο supfile απαντούν τις ακόλουθες ερωτήσεις για το CVSup:

Στα επόμενα τμήματα, θα δημιουργήσουμε ένα τυπικό supfile απαντώντας κάθε μια από τις ερωτήσεις αυτές με τη σειρά. Πρώτα, θα περιγράψουμε τη συνολική δομή ενός supfile.

Ένα supfile είναι ένα αρχείο κειμένου. Τα σχόλια ξεκινάνε με # και επεκτείνονται ως το τέλος της γραμμής. Οι κενές γραμμές, καθώς και αυτές που περιέχουν μόνο σχόλια, αγνοούνται.

Κάθε γραμμή από τις υπόλοιπες περιγράφει ένα σετ αρχείων τα οποία επιθυμεί να λάβει ο χρήστης. Η γραμμή ξεκινάει με το όνομα μιας «συλλογής», ενός λογικού γκρουπ από αρχεία που ορίζεται από τον εξυπηρετητή. Το όνομα της συλλογής δηλώνει στον εξυπηρετητή ποια αρχεία επιθυμείτε. Μετά το όνομα της συλλογής, μπορεί να υπάρχουν από μηδέν ως κάποια πεδία, τα οποία χωρίζονται μεταξύ τους με κενά διαστήματα. Τα πεδία αυτά απαντούν τις ερωτήσεις που τέθηκαν παραπάνω. Υπάρχουν δύο τύποι πεδίων: πεδία σήμανσης (flags) και πεδία τιμών. Ένα πεδίο σήμανσης αποτελείται από μια μόνο λέξη κλειδί π.χ. delete ή compress. Ένα πεδίο τιμής ξεκινάει επίσης με μια λέξη κλειδί, αλλά αυτή ακολουθείτε χωρίς την παρεμβολή κενού διαστήματος από = και μια δεύτερη λέξη. Για παράδειγμα το release=cvs αποτελεί ένα πεδίο τιμής.

Ένα supfile τυπικά καθορίζει προς λήψη περισσότερες από μία συλλογές. Ένα τρόπος για να δομήσετε ένα supfile είναι να καθορίσετε όλα τα σχετικά πεδία χωριστά για κάθε συλλογή. Με τον τρόπο αυτό ωστόσο το supfile θα καταλάβει αρκετές γραμμές και θα είναι άβολο, επειδή τα περισσότερα πεδία είναι ίδια για όλες τις συλλογές που περιέχονται σε αυτό. Το CVSup παρέχει ένα μηχανισμό χρήσης προεπιλεγμένων τιμών, ώστε να αποφεύγονται αυτά τα προβλήματα. Οι γραμμές που ξεκινάνε με το ειδικό όνομα ψευτό-συλλογής *default μπορούν να χρησιμοποιηθούν για να θέσουν πεδία σήμανσης και τιμών τα οποία θα χρησιμοποιηθούν ως προεπιλογές για τις συλλογές του supfile που βρίσκονται μετά από αυτά. Μια προεπιλεγμένη τιμή μπορεί να αλλάξει αν καθοριστεί ξανά με νέα τιμή μέσα στην ίδια τη συλλογή. Οι προεπιλογές μπορούν επίσης να αλλάξουν, ή να προστεθούν νέες, βάζοντας πρόσθετα *default σε οποιοδήποτε σημείο μέσα στο supfile.

Γνωρίζοντας τα παραπάνω, θα προχωρήσουμε τώρα στη δόμηση ενός supfile για λήψη και ανανέωση του κυρίως δέντρου πηγαίου κώδικα για το FreeBSD-CURRENT.

A.6.3.1 Το Αρχείο refuse

Όπως αναφέραμε παραπάνω, το CVSup χρησιμοποιεί μέθοδο pull. Βασικά αυτό σημαίνει ότι συνδέεστε στον εξυπηρετητή CVSup, αυτός λέει «Αυτά είναι τα αρχεία που μπορείτε να κατεβάσετε από μένα..», και το δικό σας πρόγραμμα απαντάει «Εντάξει, θα πάρω αυτό, αυτό, αυτό, και αυτό.» Στην προεπιλεγμένη ρύθμιση, ο πελάτης CVSup θα πάρει κάθε αρχείο που συνδέεται με την συλλογή και το tag που έχετε καθορίσει στο αρχείο ρυθμίσεων. Ωστόσο μπορεί να μην το επιθυμείτε αυτό πάντα, ειδικά αν συγχρονίζετε τα δέντρα doc, ports ή www -- οι περισσότεροι άνθρωποι δεν μπορούν να διαβάσουν τέσσερις ή πέντε γλώσσες και έτσι δεν χρειάζεται να κατεβάσουν αρχεία που αναφέρονται ειδικά σε αυτές. Αν χρησιμοποιείτε το CVSup για την συλλογή των Ports, μπορείτε να ξεπεράσετε αυτή τη συμπεριφορά καθορίζοντας συγκεκριμένες συλλογές (π.χ. ports-astrology, ports-biology αντί για ports-all). Ωστόσο, επειδή τα δέντρα doc και www δεν διαθέτουν συλλογές χωρισμένες ανά γλώσσα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε ένα από τα βολικά χαρακτηριστικά του CVSup: το αρχείο refuse.

Το αρχείο refuse ουσιαστικά λέει στο CVSup ότι δεν πρέπει να πάρει κάθε αρχείο από μια συλλογή. Με άλλα λόγια, λέει στον πελάτη να αρνηθεί συγκεκριμένα αρχεία που προσφέρει ο εξυπηρετητής. Το αρχείο refuse μπορεί να βρεθεί (ή να δημιουργηθεί αν δεν έχετε ήδη) στο base/sup/. Το base καθορίζεται στο supfile. Το δικό μας base είναι στο /var/db, το οποίο σημαίνει ότι το προεπιλεγμένο αρχείο refuse θα είναι το /var/db/sup/refuse.

Το αρχείο refuse έχει ιδιαίτερα απλή μορφή. Απλώς περιέχει τα ονόματα των αρχείων και καταλόγων τα οποία δεν επιθυμείτε να κατεβάσετε. Για παράδειγμα, αν δεν μιλάτε γλώσσες εκτός από Αγγλικά και λίγα Γερμανικά, και δεν αισθάνεστε την ανάγκη να διαβάσετε την Γερμανική μετάφραση της τεκμηρίωσης, μπορείτε να βάλετε τα ακόλουθα στο δικό σας αρχείο refuse:

doc/bn_*
doc/da_*
doc/de_*
doc/el_*
doc/es_*
doc/fr_*
doc/it_*
doc/ja_*
doc/nl_*
doc/no_*
doc/pl_*
doc/pt_*
doc/ru_*
doc/sr_*
doc/tr_*
doc/zh_*

κ.ο.κ. για τις υπόλοιπες γλώσσες (μπορείτε να βρείτε την πλήρη λίστα στο FreeBSD CVS repository).

Με αυτή τη χρήσιμη δυνατότητα, οι χρήστες που έχουν αργή σύνδεση ή πληρώνουν το Internet με χρονοχρέωση ανά λεπτό, θα μπορέσουν να εξοικονομήσουν πολύτιμο χρόνο καθώς δεν θα χρειάζεται πλέον να κατεβάσουν αρχεία που δεν πρόκειται να χρησιμοποιήσουν ποτέ. Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με τα αρχεία refuse και άλλα χρήσιμα χαρακτηριστικά του CVSup, παρακαλούμε διαβάστε την αντίστοιχη σελίδα του manual.

A.6.4 Εκτελώντας το CVSup

Είστε τώρα έτοιμοι να δοκιμάσετε μια ανανέωση. Η γραμμή εντολής για το σκοπό αυτό είναι ιδιαίτερα απλή:

# cvsup supfile

όπου το supfile είναι φυσικά το όνομα του αρχείου supfile που μόλις δημιουργήσατε. Υποθέτοντας ότι χρησιμοποιείτε τα X11, η εντολή cvsup θα σας εμφανίσει ένα γραφικό παράθυρο με κάποια πλήκτρα συνηθισμένων λειτουργιών. Πιέστε το πλήκτρο go, και παρακολουθήστε την εκτέλεση.

Καθώς στην περίπτωση μας ανανεώνεται το πραγματικό δέντρο /usr/src, θα χρειαστεί να εκτελέσετε το πρόγραμμα ως root ώστε η cvsup να έχει τα δικαιώματα που χρειάζεται για να ανανεώσει τα αρχεία σας. Καθώς μόλις έχετε δημιουργήσει το αρχείο ρυθμίσεων, και δεν έχετε ποτέ πριν χρησιμοποιήσει το πρόγραμμα, ίσως αισθάνεστε λίγο άβολα. Υπάρχει εύκολος τρόπος να κάνετε δοκιμαστική εκτέλεση χωρίς να πειράξετε τα πολύτιμα αρχεία σας. Απλώς δημιουργήστε ένα άδειο κατάλογο σε ένα βολικό μέρος, και δώστε το σαν έξτρα παράμετρο στην γραμμή εντολών:

# mkdir /var/tmp/dest
# cvsup supfile /var/tmp/dest

Ο κατάλογος που καθορίσατε θα χρησιμοποιηθεί ως προορισμός για όλες τις ανανεώσεις αρχείων. Το CVSup θα εξετάσει τα κανονικά αρχεία σας στο /usr/src, αλλά δεν θα τροποποιήσει ούτε θα διαγράψει κανένα από αυτά. Κάθε ανανέωση αρχείου θα γίνει στον κατάλογο /var/tmp/dest/usr/src. Το CVSup όταν εκτελείται με αυτό τον τρόπο αφήνει επίσης ανέπαφα τα αρχεία κατάστασης του στον κατάλογο base. Οι νέες εκδόσεις των αρχείων αυτών θα γραφούν στον καθορισμένο κατάλογο. Αν έχετε απλώς πρόσβαση ανάγνωσης στο /usr/src, δεν χρειάζεστε να είστε καν root για να κάνετε αυτή τη δοκιμαστική εκτέλεση.

Αν δεν εκτελείτε τα X11 ή απλώς δεν σας αρέσουν τα γραφικά περιβάλλοντα, μπορείτε να δώσετε κάποιες επιλογές στην γραμμή εντολών όταν εκτελείτε την cvsup:

# cvsup -g -L 2 supfile

Η επιλογή -g λέει στο CVSup να μη χρησιμοποιήσει το γραφικό του περιβάλλον. Αυτό γίνεται αυτόματα αν δεν εκτελούνται τα X11, αλλά διαφορετικά θα πρέπει να το καθορίσετε.

Η επιλογή -L 2 λέει στο CVSup να εμφανίσει όλες τις λεπτομέρειες για όλες τις ανανεώσεις αρχείων που εκτελεί. Υπάρχουν τρία επίπεδα περιγραφής, από το -L 0 ως το -L 2. Η προεπιλογή είναι το 0, που σημαίνει απόλυτη σιωπή εκτός από μηνύματα λάθους.

Υπάρχουν διαθέσιμες αρκετές ακόμα επιλογές. Για μια περιληπτική λίστα, γράψτε cvsup -H. Για περισσότερο λεπτομερείς περιγραφές, δείτε τη σελίδα του manual.

Όταν μείνετε ικανοποιημένος από τον τρόπο που γίνονται οι ανανεώσεις, μπορείτε να κανονίσετε την σε τακτά διαστήματα εκτέλεση του CVSup με την χρήση του cron(8). Προφανώς δεν θα πρέπει να αφήσετε το CVSup να χρησιμοποιεί το γραφικό του περιβάλλον όταν το εκτελείτε μέσω του cron(8).

A.6.5 Συλλογές Αρχείων τουCVSup

Οι συλλογές αρχείων που διατίθενται μέσω του CVSup είναι οργανωμένες ιεραρχικά. Υπάρχουν λίγες μεγάλες συλλογές, και αυτές χωρίζονται σε μικρότερες υπο-συλλογές. Η λήψη μιας μεγάλης συλλογής, ισοδυναμεί με την λήψη κάθε μιας από τις υπο-συλλογές τις. Οι ιεραρχικές σχέσεις μεταξύ των συλλογών, αντικατοπτρίζονται παρακάτω με την χρήση των εσοχών.

Οι πιο συχνά χρησιμοποιούμενες συλλογές είναι η src-all, και η ports-all. Οι άλλες συλλογές χρησιμοποιούνται μόνο από μικρές ομάδες ανθρώπων για ειδικούς σκοπούς, και κάποια mirror sites μπορεί να μην τις έχουν καθόλου.

cvs-all release=cvs

Το κύριο CVS repository του FreeBSD, που περιλαμβάνει και τον κώδικα κρυπτογραφίας.

distrib release=cvs

Αρχεία που αναφέρονται στην διανομή και το mirroring του FreeBSD.

doc-all release=cvs

Πηγαίος κώδικας για το FreeBSD Handbook και την υπόλοιπη τεκμηρίωση. Δεν περιλαμβάνει αρχεία για το web site του FreeBSD.

ports-all release=cvs

Η συλλογή Ports του FreeBSD.

Σημαντικό: Αν δεν θέλετε να ανανεώσετε όλο το ports-all (το πλήρες δέντρο των ports), αλλά να χρησιμοποιήσετε μια από τις υποσυλλογές που φαίνονται παρακάτω, βεβαιωθείτε ότι πάντα ανανεώνετε την υποσυλλογή ports-base! Όταν κάτι αλλάζει στο σύστημα μεταγλώττισης των ports που αντιπροσωπεύεται από το ports-base, είναι πρακτικά βέβαιο ότι οι αλλαγές αυτές πολύ σύντομα θα χρησιμοποιηθούν από «πραγματικά» ports. Έτσι, αν ανανεώνετε μόνο τα «πραγματικά» ports και αυτά χρησιμοποιούν κάποιες από τις νέες δυνατότητες, υπάρχει μεγάλη πιθανότητα η μεταγλώττιση τους να αποτύχει με κάποιο μυστηριώδες μήνυμα λάθους. Το πρώτο πράγμα που πρέπει να κάνετε σε αυτή την περίπτωση είναι να βεβαιωθείτε ότι είναι ενημερωμένη η συλλογή σας ports-base.

Σημαντικό: Αν σκοπεύετε να δημιουργήσετε το δικό σας τοπικό αντίγραφο του ports/INDEX, θα πρέπει να δεχτείτε τη συλλογή ports-all (ολόκληρο το δέντρο των ports). H δημιουργία του ports/INDEX από μη-πλήρες δέντρο δεν υποστηρίζεται. Δείτε το FAQ.

ports-accessibility release=cvs

Λογισμικό για την βοήθεια χρηστών με αναπηρίες.

ports-arabic release=cvs

Υποστήριξη Αραβικής Γλώσσας.

ports-archivers release=cvs

Εργαλεία αποθήκευσης και συμπίεσης.

ports-astro release=cvs

Ports σχετικά με αστρονομία.

ports-audio release=cvs

Υποστήριξη ήχου.

ports-base release=cvs

Βασικά αρχεία των ports για υποστήριξη του συστήματος μεταγλώττισης. Διάφορα αρχεία που βρίσκονται στους υποκαταλόγους Mk/ και Tools/ του /usr/ports.

Σημείωση: Παρακαλούμε δείτε την σημαντική προειδοποίηση παραπάνω: θα πρέπει πάντοτε να ενημερώνετε αυτή την υποσυλλογή, όταν ενημερώνετε οποιοδήποτε τμήμα της συλλογής Ports του FreeBSD.

ports-benchmarks release=cvs

Προγράμματα μέτρησης απόδοσης (Benchmarks).

ports-biology release=cvs

Βιολογία.

ports-cad release=cvs

Εργαλεία σχεδίασης με τη βοήθεια υπολογιστή.

ports-chinese release=cvs

Υποστήριξη Κινεζικής Γλώσσας.

ports-comms release=cvs

Λογισμικό επικοινωνιών.

ports-converters release=cvs

Μετατροπείς χαρακτήρων.

ports-databases release=cvs

Βάσεις Δεδομένων.

ports-deskutils release=cvs

Αντικείμενα που βρίσκονταν συνήθως σε ένα γραφείο πριν την εφεύρεση των υπολογιστών.

ports-devel release=cvs

Βοηθητικά προγράμματα για την ανάπτυξη λογισμικού.

ports-dns release=cvs

Λογισμικό σχετικό με DNS.

ports-editors release=cvs

Συντάκτες κειμένου.

ports-emulators release=cvs

Εξομοιωτές άλλων λειτουργικών συστημάτων.

ports-finance release=cvs

Χρηματοοικονομικά προγράμματα.

ports-ftp release=cvs

Προγράμματα FTP (πελάτες και εξυπηρετητές).

ports-games release=cvs

Παιχνίδια.

ports-german release=cvs

Υποστήριξη Γερμανικής γλώσσας.

ports-graphics release=cvs

Εργαλεία γραφικών.

ports-hebrew release=cvs

Υποστήριξη εβραϊκής γλώσσας.

ports-hungarian release=cvs

Υποστήριξη Ουγγαρέζικης γλώσσας.

ports-irc release=cvs

Προγράμματα για το IRC.

ports-japanese release=cvs

Υποστήριξη Ιαπωνικής γλώσσας.

ports-java release=cvs

Εργαλεία για την Java".

ports-korean release=cvs

Υποστήριξη Κορεατικής γλώσσας.

ports-lang release=cvs

Γλώσσες προγραμματισμού.

ports-mail release=cvs

Προγράμματα ηλεκτρονικού ταχυδρομείου.

ports-math release=cvs

Λογισμικό μαθηματικών υπολογισμών.

ports-misc release=cvs

Διάφορα βοηθητικά προγράμματα.

ports-multimedia release=cvs

Λογισμικό πολυμέσων.

ports-net release=cvs

Λογισμικό δικτύων.

ports-net-im release=cvs

Λογισμικό άμεσων μηνυμάτων (instant messaging).

ports-net-mgmt release=cvs

Λογισμικό διαχείρισης δικτύων.

ports-net-p2p release=cvs

Δικτύωση peer-to-peer.

ports-news release=cvs

Λογισμικό για το USENET.

ports-palm release=cvs

Λογισμικό για την υποστήριξη συσκευών τύπου Palm".

ports-polish release=cvs

Υποστήριξη Πολωνικής γλώσσας.

ports-ports-mgmt release=cvs

Εργαλεία για τη διαχείριση πακέτων και ports.

ports-portuguese release=cvs

Υποστήριξη Πορτογαλικής γλώσσας.

ports-print release=cvs

Λογισμικό εκτυπώσεων.

ports-russian release=cvs

Υποστήριξη Ρωσικής γλώσσας.

ports-science release=cvs

Επιστημονικά προγράμματα.

ports-security release=cvs

Εργαλεία ασφαλείας.

ports-shells release=cvs

Shells για την γραμμή εντολών.

ports-sysutils release=cvs

Βοηθητικά προγράμματα συστήματος.

ports-textproc release=cvs

Εργαλεία επεξεργασίας κειμένου (δεν περιλαμβάνει επιτραπέζια τυπογραφία).

ports-ukrainian release=cvs

Υποστήριξη Ουκρανικής γλώσσας.

ports-vietnamese release=cvs

Υποστήριξη Βιετναμέζικης γλώσσας.

ports-www release=cvs

Λογισμικό που σχετίζεται με τον παγκόσμιο ιστό (World Wide Web).

ports-x11 release=cvs

Ports για υποστήριξη του συστήματος X Windows.

ports-x11-clocks release=cvs

Ρολόγια για το X11.

ports-x11-drivers release=cvs

Προγράμματα οδήγησης για τα X11.

ports-x11-fm release=cvs

Διαχειριστές αρχείων για τα X11.

ports-x11-fonts release=cvs

Γραμματοσειρές και εργαλεία γραμματοσειρών για X11.

ports-x11-toolkits release=cvs

Εργαλειοθήκες X11.

ports-x11-servers release=cvs

Εξυπηρετητές X11.

ports-x11-themes release=cvs

Θέματα για X11.

ports-x11-wm release=cvs

Διαχειριστές παραθύρων (window managers) για X11.

projects-all release=cvs

Πηγαίος κώδικας για το projects repository του FreeBSD.

src-all release=cvs

Ο βασικός πηγαίος κώδικα του FreeBSD, συμπεριλαμβανομένου του κώδικα κρυπτογραφίας.

src-base release=cvs

Διάφορα αρχεία στην κορυφή του /usr/src.

src-bin release=cvs

Εργαλεία που πιθανόν να απαιτούνται σε κατάσταση λειτουργίας ενός χρήστη (single-user) (/usr/src/bin).

src-cddl release=cvs

Εργαλεία και βιβλιοθήκες που καλύπτονται από την άδεια χρήσης CDDL (/usr/src/cddl).

src-contrib release=cvs

Εργαλεία και βιβλιοθήκες που δεν ανήκουν στο FreeBSD Project, και τα οποία χρησιμοποιούνται ουσιαστικά αναλλοίωτα (/usr/src/contrib).

src-crypto release=cvs

Εργαλεία και βιβλιοθήκες κρυπτογράφησης που δεν ανήκουν στο FreeBSD project και τα οποία χρησιμοποιούνται ουσιαστικά αναλλοίωτα (/usr/src/crypto).

src-eBones release=cvs

Kerberos και DES (/usr/src/eBones). Δεν χρησιμοποιούνται στις τρέχουσες εκδόσεις του FreeBSD.

src-etc release=cvs

Αρχεία ρυθμίσεων του συστήματος (/usr/src/etc).

src-games release=cvs

Παιχνίδια (/usr/src/games).

src-gnu release=cvs

Εργαλεία που καλύπτονται από την άδεια χρήσης GNU Public License (/usr/src/gnu).

src-include release=cvs

Αρχεία επικεφαλίδων (/usr/src/include).

src-kerberos5 release=cvs

Πακέτο ασφαλείας Kerberos5 (/usr/src/kerberos5).

src-kerberosIV release=cvs

Πακέτο ασφαλείας KerberosIV (/usr/src/kerberosIV).

src-lib release=cvs

Βιβλιοθήκες (/usr/src/lib).

src-libexec release=cvs

Προγράμματα συστήματος τα οποία φυσιολογικά εκτελούνται από άλλα προγράμματα (/usr/src/libexec).

src-release release=cvs

Αρχεία που απαιτούνται για την παραγωγή μιας έκδοσης του FreeBSD (/usr/src/release).

src-rescue release=cvs

Προγράμματα με στατική μεταγλώττιση για χρήση σε έκτακτες περιπτώσεις επαναφοράς του συστήματος. Δείτε το rescue(8) (/usr/src/rescue).

src-sbin release=cvs

Εργαλεία συστήματος για λειτουργία σε κατάσταση ενός χρήστη (single user mode) (/usr/src/sbin).

src-secure release=cvs

Βιβλιοθήκες και εντολές κρυπτογράφησης (/usr/src/secure).

src-share release=cvs

Αρχεία τα οποία μπορεί να είναι κοινά ανάμεσα σε πολλαπλά συστήματα (/usr/src/share).

src-sys release=cvs

Ο πυρήνας (/usr/src/sys).

src-sys-crypto release=cvs

Κώδικας κρυπτογραφίας του πυρήνα (/usr/src/sys/crypto).

src-tools release=cvs

Διάφορα εργαλεία για τη συντήρηση του FreeBSD (/usr/src/tools).

src-usrbin release=cvs

Εργαλεία χρήστη (/usr/src/usr.bin).

src-usrsbin release=cvs

Εργαλεία συστήματος (/usr/src/usr.sbin).

www release=cvs

Ο πηγαίος κώδικας για την τοποθεσία WWW του FreeBSD.

distrib release=self

Τα αρχεία ρυθμίσεων του ίδιου του εξυπηρετητή CVSup. Χρησιμοποιείται από CVSup mirror sites.

gnats release=current

H βάση δεδομένων του συστήματος παρακολούθησης προβλημάτων GNATS.

mail-archive release=current

Τα αρχεία της λίστας ταχυδρομείου του FreeBSD.

www release=current

Προ-επεξεργασμένα αρχεία της δικτυακής τοποθεσίας (WWW) του FreeBSD (όχι ο πηγαίος κώδικας). Χρησιμοποιείται από WWW mirror sites.

A.6.6 Για Περισσότερες Πληροφορίες

Για το FAQ του CVSup και άλλες πληροφορίες σχετικά με αυτό, δείτε τη Σελίδα του CVSup.

Συζητήσεις σχετικά με τη χρήση του CVSup στο FreeBSD λαμβάνουν χώρα στην ηλεκτρονική λίστα τεχνικών συζητήσεων του FreeBSD. Στη λίστα αυτή, καθώς και στην ηλεκτρονική λίστα ανακοινώσεων του FreeBSD ανακοινώνονται και οι νέες εκδόσεις του προγράμματος.

Για ερωτήσεις ή αναφορές σφαλμάτων σχετικά με το CVSup ρίξτε μια ματιά στο CVSup FAQ.

A.6.7 Τοποθεσίες CVSup

Μπορείτε να βρείτε εξυπηρετητές CVSup για το FreeBSD στις ακόλουθες τοποθεσίες:

Central Servers, Primary Mirror Sites, Armenia, Australia, Austria, Brazil, Canada, China, Costa Rica, Czech Republic, Denmark, Estonia, Finland, France, Germany, Greece, Hungary, Iceland, Ireland, Israel, Italy, Japan, Korea, Kuwait, Kyrgyzstan, Latvia, Lithuania, Netherlands, New Zealand, Norway, Philippines, Poland, Portugal, Romania, Russia, San Marino, Slovak Republic, Slovenia, South Africa, Spain, Sweden, Switzerland, Taiwan, Thailand, Turkey, Ukraine, United Kingdom, USA.

(as of UTC)

Central Servers
 • cvsup.FreeBSD.org

Primary Mirror Sites
 • cvsup1.FreeBSD.org

 • cvsup2.FreeBSD.org

 • cvsup3.FreeBSD.org

 • cvsup4.FreeBSD.org

 • cvsup5.FreeBSD.org

 • cvsup6.FreeBSD.org

 • cvsup7.FreeBSD.org

 • cvsup8.FreeBSD.org

 • cvsup9.FreeBSD.org

 • cvsup10.FreeBSD.org

 • cvsup11.FreeBSD.org

 • cvsup12.FreeBSD.org

 • cvsup13.FreeBSD.org

 • cvsup14.FreeBSD.org

 • cvsup15.FreeBSD.org

 • cvsup16.FreeBSD.org

 • cvsup18.FreeBSD.org

Armenia
 • cvsup1.am.FreeBSD.org

Australia
 • cvsup.au.FreeBSD.org

Austria
 • cvsup.at.FreeBSD.org

Brazil
 • cvsup.br.FreeBSD.org

 • cvsup2.br.FreeBSD.org

 • cvsup3.br.FreeBSD.org

 • cvsup4.br.FreeBSD.org

 • cvsup5.br.FreeBSD.org

Canada
 • cvsup1.ca.FreeBSD.org

China
 • cvsup.cn.FreeBSD.org

 • cvsup2.cn.FreeBSD.org

Costa Rica
 • cvsup1.cr.FreeBSD.org

Czech Republic
 • cvsup.cz.FreeBSD.org

Denmark
 • cvsup.dk.FreeBSD.org

 • cvsup2.dk.FreeBSD.org

Estonia
 • cvsup.ee.FreeBSD.org

Finland
 • cvsup.fi.FreeBSD.org

 • cvsup2.fi.FreeBSD.org

France
 • cvsup.fr.FreeBSD.org

 • cvsup1.fr.FreeBSD.org

 • cvsup2.fr.FreeBSD.org

 • cvsup3.fr.FreeBSD.org

 • cvsup4.fr.FreeBSD.org

 • cvsup5.fr.FreeBSD.org

 • cvsup8.fr.FreeBSD.org

Germany
 • cvsup.de.FreeBSD.org

 • cvsup2.de.FreeBSD.org

 • cvsup3.de.FreeBSD.org

 • cvsup4.de.FreeBSD.org

 • cvsup5.de.FreeBSD.org

 • cvsup6.de.FreeBSD.org

 • cvsup7.de.FreeBSD.org

 • cvsup8.de.FreeBSD.org

Greece
 • cvsup.gr.FreeBSD.org

 • cvsup2.gr.FreeBSD.org

Hungary
 • cvsup.hu.FreeBSD.org

Iceland
 • cvsup.is.FreeBSD.org

Ireland
 • cvsup.ie.FreeBSD.org

 • cvsup2.ie.FreeBSD.org

Israel
 • cvsup.il.FreeBSD.org

Italy
 • cvsup.it.FreeBSD.org

Japan
 • cvsup.jp.FreeBSD.org

 • cvsup2.jp.FreeBSD.org

 • cvsup3.jp.FreeBSD.org

 • cvsup4.jp.FreeBSD.org

 • cvsup5.jp.FreeBSD.org

 • cvsup6.jp.FreeBSD.org

Korea
 • cvsup.kr.FreeBSD.org

 • cvsup2.kr.FreeBSD.org

 • cvsup3.kr.FreeBSD.org

Kuwait
 • cvsup1.kw.FreeBSD.org

Kyrgyzstan
 • cvsup.kg.FreeBSD.org

Latvia
 • cvsup.lv.FreeBSD.org

 • cvsup2.lv.FreeBSD.org

Lithuania
 • cvsup.lt.FreeBSD.org

 • cvsup2.lt.FreeBSD.org

 • cvsup3.lt.FreeBSD.org

Netherlands
 • cvsup.nl.FreeBSD.org

 • cvsup2.nl.FreeBSD.org

 • cvsup3.nl.FreeBSD.org

New Zealand
 • cvsup.nz.FreeBSD.org

Norway
 • cvsup.no.FreeBSD.org

Philippines
 • cvsup1.ph.FreeBSD.org

Poland
 • cvsup.pl.FreeBSD.org

 • cvsup2.pl.FreeBSD.org

 • cvsup3.pl.FreeBSD.org

Portugal
 • cvsup.pt.FreeBSD.org

 • cvsup2.pt.FreeBSD.org

 • cvsup3.pt.FreeBSD.org

Romania
 • cvsup.ro.FreeBSD.org

 • cvsup1.ro.FreeBSD.org

 • cvsup2.ro.FreeBSD.org

 • cvsup3.ro.FreeBSD.org

Russia
 • cvsup.ru.FreeBSD.org

 • cvsup2.ru.FreeBSD.org

 • cvsup3.ru.FreeBSD.org

 • cvsup4.ru.FreeBSD.org

 • cvsup5.ru.FreeBSD.org

 • cvsup6.ru.FreeBSD.org

 • cvsup7.ru.FreeBSD.org

San Marino
 • cvsup.sm.FreeBSD.org

Slovak Republic
 • cvsup.sk.FreeBSD.org

Slovenia
 • cvsup.si.FreeBSD.org

 • cvsup2.si.FreeBSD.org

South Africa
 • cvsup.za.FreeBSD.org

 • cvsup2.za.FreeBSD.org

Spain
 • cvsup.es.FreeBSD.org

 • cvsup2.es.FreeBSD.org

 • cvsup3.es.FreeBSD.org

Sweden
 • cvsup.se.FreeBSD.org

 • cvsup2.se.FreeBSD.org

Switzerland
 • cvsup.ch.FreeBSD.org

Taiwan
 • cvsup.tw.FreeBSD.org

 • cvsup3.tw.FreeBSD.org

 • cvsup4.tw.FreeBSD.org

 • cvsup5.tw.FreeBSD.org

 • cvsup6.tw.FreeBSD.org

 • cvsup7.tw.FreeBSD.org

 • cvsup8.tw.FreeBSD.org

 • cvsup9.tw.FreeBSD.org

 • cvsup10.tw.FreeBSD.org

 • cvsup11.tw.FreeBSD.org

 • cvsup12.tw.FreeBSD.org

 • cvsup13.tw.FreeBSD.org

 • cvsup14.tw.FreeBSD.org

Thailand
 • cvsup.th.FreeBSD.org

Turkey
 • cvsup.tr.FreeBSD.org

 • cvsup2.tr.FreeBSD.org

Ukraine
 • cvsup2.ua.FreeBSD.org

 • cvsup3.ua.FreeBSD.org

 • cvsup5.ua.FreeBSD.org

 • cvsup6.ua.FreeBSD.org

 • cvsup7.ua.FreeBSD.org

United Kingdom
 • cvsup.uk.FreeBSD.org

 • cvsup2.uk.FreeBSD.org

 • cvsup3.uk.FreeBSD.org

 • cvsup4.uk.FreeBSD.org

USA
 • cvsup1.us.FreeBSD.org

 • cvsup2.us.FreeBSD.org

 • cvsup3.us.FreeBSD.org

 • cvsup4.us.FreeBSD.org

 • cvsup5.us.FreeBSD.org

 • cvsup6.us.FreeBSD.org

 • cvsup7.us.FreeBSD.org

 • cvsup8.us.FreeBSD.org

 • cvsup9.us.FreeBSD.org

 • cvsup10.us.FreeBSD.org

 • cvsup11.us.FreeBSD.org

 • cvsup12.us.FreeBSD.org

 • cvsup13.us.FreeBSD.org

 • cvsup14.us.FreeBSD.org

 • cvsup15.us.FreeBSD.org

 • cvsup16.us.FreeBSD.org

 • cvsup18.us.FreeBSD.org

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.