19.3 Εγκατάσταση νέου σκληρού δίσκου

Originally contributed by David O'Brien.

Ας υποθέσουμε ότι θέλουμε να προσθέσουμε ένα νέο σκληρό δίσκο τύπου SCSI σε ένα σύστημα που μέχρι τώρα έχει μόνο ένα σκληρό δίσκο. Αρχικά κλείνουμε τον υπολογιστή και εγκαθιστούμε τη συσκευή στο σύστημα ακολουθώντας τις οδηγίες του υπολογιστή μας, του controller και του κατασκευαστή της συσκευής. Στο εύρος των διαφορετικών διαδικασιών για το πως θα γίνει αυτό, οι λεπτομέρειες ξεφεύγουν από τον σκοπό αυτού του κειμένου.

Συνδεθείτε ως χρήστης root. Με το που θα έχετε εγκαταστήσει τη συσκευή, ελέγξτε το αρχείο /var/run/dmesg.boot για να βεβαιωθείτε, ότι ο νέος δίσκος βρέθηκε. Συνεχίζοντας το παράδειγμα μας, η προσθήκη του καινούργιου δίσκου θα είναι da1 και θέλουμε να τον προσαρτήσουμε στον κατάλογο /1 (αν προσθέτετε συσκευή τύπου IDE, το όνομα της συσκευής θα είναι ad1).

Το FreeBSD τρέχει πάνω σε συμβατούς IBM-PC υπολογιστές, συνεπώς πρέπει λάβει υπόψη του τις κατατμήσεις PC BIOS. Αυτές διαφέρουν από τις παραδοσιακές κατατμήσεις BSD. Ένα δίσκος για PC μπορεί να έχει μέχρι και τέσσερις εκχωρήσεις κατατμήσεων. Εάν ο δίσκος πρόκειται να αφιερωθεί αποκλειστικά στο FreeBSD (dedicated mode), μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο dedicated. Αλλιώς το FreeBSD θα πρέπει να εγκατασταθεί σε μια από αυτές τις κατατμήσεις τύπου PC BIOS. Το FreeBSD θεωρεί τις κατατμήσεις PC BIOS ως slices έτσι ώστε να μην της μπερδεύει με τις παραδοσιακές κατατμήσεις BSD. Επίσης μπορείτε να χρησιμοποιήσετε slices σε κάποιον δίσκο που είναι dedicated στο FreeBSD, αλλά και να χρησιμοποιηθεί σε έναν υπολογιστή που έχει είδη λειτουργικό σύστημα εγκαταστημένο. Αυτός είναι ένας καλός τρόπος να αποφευχθούν τα μπερδέματα με το εργαλείο fdisk άλλων, διαφορετικών από το FreeBSD λειτουργικών συστημάτων.

Στο slice η συσκευή θα προστεθεί ως /dev/da1s1e. Διαβάζεται: Δίσκος τύπου SCSI, αριθμός ενότητας 1 (δεύτερος δίσκος SCSI), slice 1 (PC BIOS κατάτμηση 1), και BSD κατάτμηση e. Στην περίπτωση που ο σκληρός δίσκος χρησιμοποιήτε αποκλειστικά (dedicated) από το FreeBSD, τότε η συσκευή απλά θα προστεθεί ως /dev/da1e.

Εξαιτίας της χρήσης των 32-bit ακέραιων, προκειμένου να αποθηκευτούν οι αριθμοί των τομέων του δίσκου, η διαμόρφωση bsdlabel(8) επιτρέπει ένα αρχικό τομέα της, όχι μεγαλύτερο από 2^32-1, και με μήκος όχι μεγαλύτερο από 2^32-1, περιορίζοντας τις κατατμήσεις στα 2TB και τους δίσκους στα 4TB στις περισσότερες περιπτώσεις. Η διαμόρφωση sunlabel(8) περιορίζεται σε 2^32-1 τομείς ανά κατάτμηση και σε 8 κατατμήσεις με μέγεθος της τάξεως των 16TB. Για μεγαλύτερους δίσκους, θα μπορούσαν να χρησιμοποιηθούν οι κατατμήσεις gpt(8).

19.3.1 Η λειτουργία του προγράμματος εγκατάστασης συστήματος sysinstall(8)

 1. Η πλοήγηση στο πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος Sysinstall

  Μπορείτε να χρησιμοποιήσετε το πρόγραμμα εγκατάστασης sysinstall για να δημιουργήσετε κατατμήσεις και ετικέτες σε ένα νέο δίσκο, χρησιμοποιώντας τις εύκολες επιλογές του. Αυτό γίνεται, είτε με το να συνδεθείτε ως χρήστης root είτε να χρησιμοποιήσετε την εντολή su . Εκτελέστε την εντολή sysinstall και μπείτε στο menu Configure. Μέσα στο FreeBSD Configuration Menu πηγαίνετε κάτω και διαλέξτε την επιλογή Fdisk.

 2. Ο επεξεργαστής κατατμήσεων δίσκου fdisk

  Όταν βρεθείτε στο μενού του προγράμματος fdisk, πατώντας το πλήκτρο A θα χρησιμοποιηθεί ολόκληρος ο δίσκος από το FreeBSD. Όταν ρωτηθείτε αν θέλετε να «παραμήνει συνεργάσιμο με οποιοδήποτε άλλο μελλοντικό λειτουργικό σύστημα», επιλέξτε YES. Σώστε τις αλλαγές που κάνατε στο δίσκο χρησιμοποιώντας το πλήκτρο W. Τώρα βγείτε από το πρόγραμμα FDISK πατώντας το πλήκτρο Q. Μετά θα ρωτηθείτε σχετικά με το «Master Boot Record». Από τη στιγμή που προσθέτετε ένα δίσκο σε έναν υπολογιστή που έχει είδη λειτουργικό σύστημα, δε χρειάζεται οπότε επιλέξτε None.

 3. Ο επεξεργαστής κατατμήσεων Disk Label

  Στη συνέχεια, θα χρειαστεί να βγείτε από το πρόγραμμα εγκατάστασης συστήματος sysinstall και να το εκκινήσετε ξανά. Ακολουθήστε τις πιο πάνω οδηγίες, όμως αυτή τη φορά διαλέξτε την επιλογή Label. Με αυτή την επιλογή μπαίνετε στο πρόγραμμα επεξεργασίας κατατμήσεων τύπου BSD, το Disk Label Editor. Με αυτό το πρόγραμμα μπορείτε να δημιουργήσετε κλασικές κατατμήσεις BSD. Ένας σκληρός δίσκος μπορεί να έχει μέχρι και οχτώ κατατμήσεις, ονομασμένες με τα χαρακτηριστικά a-h. Κάποια από τα χαρακτηριστικά των κατατμήσεων είναι προσδιορισμένα για ειδική χρήση. Η κατάτμηση με το χαρακτηριστικό a χρησιμοποιήτε για την κατάτμηση του ριζικού καταλόγου (/). Έτσι, μόνο ο σκληρός δίσκος που φορτώνεται το σύστημα, πρέπει να έχει μία κατάτμηση με το χαρακτηριστικό a. Η κατάτμηση με το χαρακτηριστικό b χρησιμοποιήτε για κατατμήσεις τύπου swap, και μπορείτε να έχετε πολλούς σκληρούς δίσκους με κατατμήσεις swap. Η κατάτμηση με το χαρακτηριστικό c είναι που προσδιορίζει αν χρησιμοποιήτε ολόκληρος ο δίσκος (dedicated), ή αν το FreeBSD χρησιμοποιεί κατάτμηση slice. Οι υπόλοιπες κατατμήσεις είναι για γενική χρήση.

  Ο επεξεργαστής Disk Label του προγράμματος εγκατάστασης sysinstall, προτιμά να θέτει το χαρακτηριστικό e σε κατάτμηση η οποία δεν χρησιμοποιείται σαν ριζικός κατάλογος, αλλά ούτε σαν κατάτμηση swap. Με το πρόγραμμα Disk Label, μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύστημα αρχείων πατώντας το πλήκτρο C. Όταν ρωτηθείτε από το πρόγραμμα αν το σύστημα αρχείων που πρόκειται να δημιουργηθεί θα είναι FS (file system) η σύστημα αρχείων swap, επιλέξτε FS και πληκτρολογήστε γι' αυτό ένα σημείο προσάρτησης, όπως για παράδειγμα /mnt. Σε περίπτωση που μετά την εγκατάσταση εγκαταστήσετε ένα νέο σκληρό δίσκο, το πρόγραμμα sysinstall δε θα δημιουργήσει τις καταχωρήσεις των προσαρτήσεων στο αρχείο /etc/fstab .

  Είστε πλέον έτοιμοι να γράψετε στο σκληρό δίσκο τη νέα κατάτμηση τύπου BSD και να δημιουργήσετε σε αυτή το σύστημα αρχείων. Μπορείτε να δημιουργήσετε ένα σύστημα αρχείων πατώντας το πλήκτρο W. Αγνοήστε τυχόν λάθη του προγράμματος εγκατάστασης sysinstall τα οποία μπορεί να αναφέρουν ότι δε είναι δυνατόν να γίνει προσάρτηση της νέας κατάτμηση. Στη συνέχεια βγείτε από τον επεξεργαστή Disk Label αλλά και από το πρόγραμμα sysinstall εντελώς.

 4. Τελευταίες ρυθμίσεις

  Το τελευταίο βήμα είναι να επεξεργαστήτε το αρχείο /etc/fstab και να προσθέσετε σε αυτό την κατάλληλη καταχώρηση για το νέο σας σκληρό δίσκο.

19.3.2 Δουλεύοντας στο τερματικό με προγράμματα γραμμής εντολών

19.3.2.1 Δημιουργία κατατμήσεων Slice

Με τις εντολές που ακολουθούν, ο σκληρός δίσκος θα μπορέσει να δουλέψει σωστά με άλλα λειτουργικά συστήματα που ενδεχομένως έχετε εγκατεστημένα στον υπολογιστή σας, και δεν θα μπερδεύει τα αντίστοιχα προγράμματα fdisk διαφορετικών λειτουργικών συστημάτων. Συνιστάται να χρησιμοποιήτε αυτή τη μέθοδο στην εγκατάσταση νέων σκληρών δίσκων. Χρησιμοποιήστε τη μέθοδο αποκλειστική χρήσης (dedicated) μόνο όταν έχετε κάποιο συγκεκριμένο σκοπό.

# dd if=/dev/zero of=/dev/da1 bs=1k count=1
# fdisk -BI da1 # Αρχικοποίηση του νέου σκληρού δίσκου.
# bsdlabel -B -w da1s1 auto # Εδώ ορίζετε την κατάτμηση.
# bsdlabel -e da1s1 # Επεξεργασία και δημιουργία της νέας κατάτμησης.
# mkdir -p /1
# newfs /dev/da1s1e # Επαναλάβετε αυτήν την εντολή για κάθε κατάτμηση που έχετε δημιουργήσει.
# mount /dev/da1s1e /1 # Προσάρτηση της κατάτμησεις
# vi /etc/fstab # Προσθέστε τις κατάλληλες καταχωρήσεις στο αρχείο /etc/fstab.

Αν έχετε ένα σκληρό δίσκο τύπου IDE, αντικαταστήστε το χαρακτηριστικό ad με το da.

19.3.2.2 Αποκλειστική χρήση (Dedicated)

Αν δεν χρησιμοποιήτε ο νέος σκληρός δίσκος από κάποιο άλλο λειτουργικό σύστημα, μπορείτε να χρησιμοποιήσετε τη μέθοδο dedicated προκειμένου να γίνει αποκλειστική χρήση του σκληρού δίσκου από το FreeBSD. Να ξέρετε ότι αυτή η μέθοδος μπορεί να μπερδέψει τα λειτουργικά συστήματα της Microsoft ωστόσο, δεν κάνουν καμία ζημιά. Όμως το OS/2® της IBM, θα «καταστρέψει» οποιαδήποτε κατάτμηση βρεί την οποία δεν αναγνωρίζει.

# dd if=/dev/zero of=/dev/da1 bs=1k count=1
# bsdlabel -Bw da1 auto
# bsdlabel -e da1				# δημιουργία της κατάτμησης `e'
# newfs /dev/da1e
# mkdir -p /1
# vi /etc/fstab				# προσθέστε την κατάλληλη καταχώριση για τη συσκευή /dev/da1e
# mount /1

Μια εναλλακτική μέθοδος είναι η εξής:

# dd if=/dev/zero of=/dev/da1 count=2
# bsdlabel /dev/da1 | bsdlabel -BR da1 /dev/stdin
# newfs /dev/da1e
# mkdir -p /1
# vi /etc/fstab					# προσθέστε την κατάλληλη καταχώριση για τη συσκευή /dev/da1e
# mount /1

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.