26.4 Χρησιμοποιώντας το DTrace

Πριν χρησιμοποιήσετε τις λειτουργίες του DTrace, θα πρέπει να υπάρχει η αντίστοιχη συσκευή. Για να φορτώσετε τη συσκευή, θα πρέπει να δώσετε την παρακάτω εντολή:

# kldload dtraceall

Θα πρέπει να έχετε πλέον υποστήριξη DTrace. Για να δείτε όλα τα probes, θα πρέπει να εκτελέσετε ως διαχειριστής την παρακάτω εντολή:

# dtrace -l | more

Όλη η έξοδος περνάει μέσω του βοηθητικού προγράμματος more, διαφορετικά γρήγορα θα υπερχείλιζε την προσωρινή μνήμη της οθόνης. Στο σημείο αυτό, θα πρέπει να θεωρηθεί ότι το DTrace λειτουργεί. Είναι πλέον ώρα να εξετάσουμε αυτή τη σειρά εργαλείων.

Η σειρά των εργαλείων είναι μια συλλογή από έτοιμα scripts που εκτελούνται με το DTrace ώστε να συλλέξουν πληροφορίες σχετικά με το σύστημα. Υπάρχουν scripts που ελέγχουν για ανοικτά αρχεία, τη μνήμη, τη χρήση της CPU και πολλά ακόμα. Κάντε εξαγωγή των scripts με την ακόλουθη εντολή:

# gunzip -c DTraceToolkit* | tar xvf -

Μετακινηθείτε στον κατάλογο που τα αποσυμπιέσατε με την εντολή cd και αλλάξτε τα δικαιώματα εκτέλεσης σε όλα τα αρχεία, όπως στα αρχεία με τα μικρά γράμματα, σε 755.

Θα χρειαστεί να γίνουν αλλαγές στο περιεχόμενο σε όλα τα scripts. Όσα περιέχουν το /usr/bin/ksh θα πρέπει να αλλαχθούν σε /usr/local/bin/ksh, τα άλλα που περιέχουν το /usr/bin/sh θα πρέπει να αλλαχθούν σε /bin/sh, και τέλος αυτά που περιέχουν το /usr/bin/perl θα πρέπει να αλλαχθούν σε /usr/local/bin/perl.

Σημαντικό: Στο σημείο αυτό είναι σημαντικό να υπενθυμίσουμε στον αναγνώστη ότι η υποστήριξη DTrace στο FreeBSD είναι ατελής και πειραματική. Πολλά από αυτά τα scripts δεν θα λειτουργήσουν, καθώς είναι είτε πολύ προσανατολισμένα στο Solaris", ή χρησιμοποιούν probes τα οποία δεν υποστηρίζονται τη δεδομένη στιγμή.

Τη στιγμή που γράφονται αυτές οι γραμμές, μόνο δύο scripts από τη σειρά εργαλείων του DTrace υποστηρίζονται πλήρως στο FreeBSD: το hotkernel και το procsystime. Αυτά τα δύο θα εξερευνήσουμε στα επόμενα τμήματα αυτής της ενότητας.

Το hotkernel έχει σχεδιαστεί να αναγνωρίζει ποια συνάρτηση καταναλώνει το μεγαλύτερο χρόνο στον πυρήνα. Εκτελώντας το υπό κανονικές συνθήκες, θα δείτε έξοδο παρόμοια με την παρακάτω:

# ./hotkernel
Sampling... Hit Ctrl-C to end.

Ο διαχειριστής του συστήματος θα πρέπει να χρησιμοποιήσει το συνδυασμό πλήκτρων Ctrl+C για να σταματήσει τη διεργασία. Με τον τερματισμό του, το script θα απεικονίσει μια σειρά από συναρτήσεις του πυρήνα και πληροφορίες σχετικά με το χρόνο τους, ταξινομώντας τις σε αύξουσα σειρά ανάλογα με το χρόνο:

kernel`_thread_lock_flags                  2  0.0%
0xc1097063                         2  0.0%
kernel`sched_userret                    2  0.0%
kernel`kern_select                     2  0.0%
kernel`generic_copyin                    3  0.0%
kernel`_mtx_assert                     3  0.0%
kernel`vm_fault                       3  0.0%
kernel`sopoll_generic                    3  0.0%
kernel`fixup_filename                    4  0.0%
kernel`_isitmyx                       4  0.0%
kernel`find_instance                    4  0.0%
kernel`_mtx_unlock_flags                  5  0.0%
kernel`syscall                       5  0.0%
kernel`DELAY                        5  0.0%
0xc108a253                         6  0.0%
kernel`witness_lock                     7  0.0%
kernel`read_aux_data_no_wait                7  0.0%
kernel`Xint0x80_syscall                   7  0.0%
kernel`witness_checkorder                  7  0.0%
kernel`sse2_pagezero                    8  0.0%
kernel`strncmp                       9  0.0%
kernel`spinlock_exit                    10  0.0%
kernel`_mtx_lock_flags                   11  0.0%
kernel`witness_unlock                   15  0.0%
kernel`sched_idletd                    137  0.3%
0xc10981a5                       42139 99.3%

Το script αυτό λειτουργεί επίσης με αρθρώματα του πυρήνα. Για να χρησιμοποιήσετε αυτό το χαρακτηριστικό, εκτελέστε το με την επιλογή -m:

# ./hotkernel -m
Sampling... Hit Ctrl-C to end.
^C
MODULE                         COUNT  PCNT
0xc107882e                         1  0.0%
0xc10e6aa4                         1  0.0%
0xc1076983                         1  0.0%
0xc109708a                         1  0.0%
0xc1075a5d                         1  0.0%
0xc1077325                         1  0.0%
0xc108a245                         1  0.0%
0xc107730d                         1  0.0%
0xc1097063                         2  0.0%
0xc108a253                         73  0.0%
kernel                          874  0.4%
0xc10981a5                       213781 99.6%

Το procsystime script συλλαμβάνει και τυπώνει τον χρόνο των κλήσεων συστήματος για μια συγκεκριμένη διεργασία μέσω του PID ή του ονόματος της. Στο παρακάτω παράδειγμα έχουμε ξεκινήσει μια νέα διεργασία του /bin/csh. Εκτελέσαμε το procsystime και το αφήσαμε στην αναμονή καθώς γράφαμε μερικές εντολές στο csh που είχαμε ανοίξει. Αυτά είναι τα αποτελέσματα της δοκιμής μας:

# ./procsystime -n csh
Tracing... Hit Ctrl-C to end...
^C

Elapsed Times for processes csh,

     SYSCALL     TIME (ns)
     getpid        6131
    sigreturn        8121
      close       19127
      fcntl       19959
       dup       26955
     setpgid       28070
      stat       31899
    setitimer       40938
      wait4       62717
    sigaction       67372
   sigprocmask       119091
  gettimeofday       183710
      write       263242
     execve       492547
      ioctl       770073
      vfork      3258923
   sigsuspend      6985124
      read     3988049784

Όπως φαίνεται, η κλήση του συστήματος για ανάγνωση (read()) είναι αυτή που καταναλώνει τον περισσότερο χρόνο σε νανοδευτερόλεπτα, ενώ το λιγότερο τον καταναλώνει η κλήση συστήματος getpid().

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.