19.8 Δημιουργία και Χρήση Δισκετών

Original work by Julio Merino. Rewritten by Martin Karlsson.

Η αποθήκευση δεδομένων σε δισκέτες είναι χρήσιμη μερικές φορές, αν για παράδειγμα δεν έχει κανείς κάποιο άλλο αφαιρούμενο αποθηκευτικό μέσο ή αν κανείς πρέπει να μεταφέρει μικρό όγκο δεδομένων σε κάποιο άλλο σύστημα.

Η ενότητα αυτή περιγράφει τον τρόπο χρήσης των δισκετών στο FreeBSD. Θα καλύψει κυρίως τη μορφοποίηση και τη χρήση των δισκετών DOS 3.5 ιντσών, ωστόσο το σκεπτικό είναι παρόμοιο και για άλλες μορφές δισκετών.

19.8.1 Μορφοποίηση Δισκετών

19.8.1.1 Η Συσκευή

Η προσπέλαση στις δισκέτες γίνεται όπως και σε άλλες συσκευές, δηλαδή μέσω των καταχωρήσεων που βρίσκονται στο /dev. Για να προσπελάσετε απευθείας τα ακατέργαστα (raw) δεδομένα της συσκευή, απλά χρησιμοποιήστε τη καταχώρηση συσκευής /dev/fdN.

19.8.1.2 Μορφοποίηση

Μια δισκέτα πρέπει να υποστεί μορφοποίηση χαμηλού επιπέδου προτού χρησιμοποιηθεί. Συνήθως αυτό γίνεται από τον κατασκευαστή, ωστόσο η μορφοποίηση αποτελεί ένα καλό τρόπο ελέγχου της ακεραιότητας του μέσου. Αν και είναι πιθανό να μορφοποιηθούν με τη μέθοδο του εξαναγκασμού, μεγαλύτερα (ή μικρότερα) μεγέθη δισκετών, οι περισσότερες δισκέτες έχουν σχεδιαστεί για τον αποθηκευτικό χώρο των 1440kb.

Για μορφοποίηση της δισκέτας σε χαμηλό επίπεδο θα πρέπει να χρησιμοποιήσετε το fdformat(1). Το εργαλείο αυτό δέχεται ως παράμετρο το όνομα της συσκευής.

Σημειώστε τυχόν λάθη, καθώς μπορεί να σας βοηθήσουν προκειμένου να διαπιστώσετε αν η δισκέτα είναι καλή ή χαλασμένη.

19.8.1.2.1 Μορφοποίηση Δισκετών

Χρησιμοποιήστε τις συσκευές /dev/fd N για να μορφοποιήσετε την δισκέτα. Βάλτε μια νέα δισκέτα 3.5 ιντσών στον οδηγό και δώστε:

# /usr/sbin/fdformat -f 1440 /dev/fd0

19.8.2 Ετικέτες

Μετά τη μορφοποίηση χαμηλού επιπέδου, θα πρέπει να θέσετε στη δισκέτα σας μια ετικέτα. Αυτή η ετικέτα θα καταστραφεί αργότερα, ωστόσο χρειάζεται από το σύστημα προκειμένου να διαπιστώσει το μέγεθος της αλλά και τη γεωμετρία της πιο μετά.

Η νέα ετικέτα θα πιάσει ολόκληρο τον αποθηκευτικό χώρο της δισκέτας, και θα ορίσει σε αυτό τις κατάλληλες πληροφορίες σχετικά με τη γεωμετρία της δισκέτας. Οι τιμές με τη γεωμετρία της δισκέτας καταχωρούνται στο αρχείο /etc/disktab.

Μπορείτε να τρέξετε το bsdlabel(8) όπως εδώ:

# /sbin/bsdlabel -B -w /dev/fd0 fd1440

19.8.3 Το Σύστημα Αρχείων

Πλέον η δισκέτα είναι έτοιμη για μορφοποίηση υψηλού επιπέδου. Αυτή η μορφοποίηση θα δημιουργήσει στη δισκέτα ένα σύστημα αρχείου, το οποίο θα αφήσει το FreeBSD να διαβάζει και να γράφει δεδομένα σε αυτήν. Μετά τη δημιουργία του νέου συστήματος αρχείων, η ετικέτα καταστρέφεται, οπότε αν θέλετε να μορφοποιήσετε πάλι τη δισκέτα, θα πρέπει να τη ξαναδημιουργήσετε.

Το σύστημα αρχείων της δισκέτας μπορεί να είναι είτε σε UFS είτε σε FAT μορφή. Το FAT γενικώς αποτελεί καλύτερη επιλογή για τις δισκέτες.

Για να θέσετε στη δισκέτα ένα νέο σύστημα αρχείων δώστε:

# /sbin/newfs_msdos /dev/fd0

Η δισκέτα πλέον είναι έτοιμη για χρήση.

19.8.4 Χρήση της Δισκέτας

Για να χρησιμοποιήσετε τη δισκέτα, προσαρτήστε τη με το mount_msdosfs(8). Επίσης μπορεί κανείς να χρησιμοποιήσει τα emulators/mtools από τη συλλογή των ports.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.