Κεφάλαιο 16 Jails

Πίνακας Περιεχομένων
16.1 Σύνοψη
16.2 Όροι των Jails
16.3 Εισαγωγή
16.4 Δημιουργώντας και Ελέγχοντας Jails
16.5 Λεπτομερής Ρύθμιση και Διαχείριση
16.6 Εφαρμογή των Jails
Συνεισφορά από τον Matteo Riondato.

16.1 Σύνοψη

Το κεφάλαιο αυτό εξηγεί τι είναι τα jails (φυλακές) του FreeBSD και πως χρησιμοποιούνται. Τα jails, που αναφέρονται ορισμένες φορές σαν μια ενισχυμένη εναλλακτική λύση για περιβάλλοντα chroot, είναι ένα ισχυρό εργαλείο για διαχειριστές συστημάτων, αλλά η βασική τους χρήση μπορεί επίσης να είναι χρήσιμη σε προχωρημένους χρήστες.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

Άλλες πηγές χρήσιμων πληροφοριών σχετικά με τα jails είναι:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.