Κεφάλαιο 9 Ρυθμίζοντας τον Πυρήνα του FreeBSD

Πίνακας Περιεχομένων
9.1 Σύνοψη
9.2 Γιατί να Φτιάξετε Προσαρμοσμένο Πυρήνα;
9.3 Ανακαλύπτοντας τις Συσκευές του Συστήματος σας
9.4 Προγράμματα Οδήγησης, Υποσυστήματα και Αρθρώματα (modules)
9.5 Δημιουργία και Εγκατάσταση Προσαρμοσμένου Πυρήνα
9.6 Το Αρχείο Ρυθμίσεων
9.7 Αν Κάτι Πάει Λάθος
Ανανεώθηκε και αναδομήθηκε από τον Jim Mock. Αρχική συνεισφορά από τον Jake Hamby.

9.1 Σύνοψη

Ο πυρήνας είναι η καρδιά του λειτουργικού συστήματος FreeBSD. Είναι υπεύθυνος για τη διαχείριση της μνήμης, την επιβολή των ρυθμίσεων ασφαλείας, τη δικτύωση, την πρόσβαση στο δίσκο, και πολλά άλλα. Ένα συνεχώς αυξανόμενο μέρος του FreeBSD μπορεί να ρυθμιστεί δυναμικά, αλλά υπάρχουν ακόμα περιπτώσεις οι οποίες απαιτούν ρυθμίσεις και μεταγλώττιση του πυρήνα του FreeBSD με προσαρμοσμένες παραμέτρους.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

Όλες οι εντολές που εμφανίζονται σε αυτό το κεφάλαιο ως παραδείγματα πρέπει να εκτελεστούν ως root για να είναι επιτυχείς.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.