24.5 Τοπικές Ρυθμίσεις για Συγκεκριμένες Γλώσσες

24.5.1 Ρώσικη Γλώσσα (Κωδικοποίηση KOI8-R)

Αρχική συνεισφορά του Andrey Chernov.

Για περισσότερες πληροφορίες σχετικά με την κωδικοποίηση KOI8-R, δείτε τις Αναφορές Σχετικά με το Σετ Χαρακτήρων KOIR-8 (Ρωσικό Σύνολο Χαρακτήρων).

24.5.1.1 Τοπικές Ρυθμίσεις

Τοποθετήστε τις ακόλουθες γραμμές στο αρχείο σας ~/.login_conf:

me:My Account:\
	:charset=KOI8-R:\
	:lang=ru_RU.KOI8-R:

Για παραδείγματα που σχετίζονται με τις Τοπικές Ρυθμίσεις, δείτε προηγούμενες ενότητες σε αυτό το κεφάλαιο.

24.5.1.2 Ρύθμιση Κονσόλας

 • Προσθέστε την ακόλουθη γραμμή στο αρχείο /etc/rc.conf:

  mousechar_start=3
  
 • Χρησιμοποιήστε επίσης τις παρακάτω ρυθμίσεις στο /etc/rc.conf:

  keymap="ru.koi8-r"
  scrnmap="koi8-r2cp866"
  font8x16="cp866b-8x16"
  font8x14="cp866-8x14"
  font8x8="cp866-8x8"
  
 • Για κάθε καταχώριση ttyv* στο αρχείο /etc/ttys, χρησιμοποιήστε το cons25r ως τύπο τερματικού.

Για παραδείγματα που σχετίζονται με την ρύθμιση της κονσόλας, δείτε προηγούμενες ενότητες αυτού του κεφαλαίου.

24.5.1.3 Ρύθμιση Εκτυπωτή

Καθώς οι περισσότεροι εκτυπωτές που διαθέτουν Ρωσικούς χαρακτήρες έχουν ενσωματωμένη την κωδικοσελίδα CP866, θα χρειαστείτε ειδικό φίλτρο εξόδου για να μετατρέψετε από το KOI8-R στο CP866. Το φίλτρο αυτό εγκαθίσταται από προεπιλογή στο /usr/libexec/lpr/ru/koi2alt. Η καταχώριση για ένα Ρώσικο εκτυπωτή στο /etc/printcap θα μοιάζει με την παρακάτω:

lp|Russian local line printer:\
	:sh:of=/usr/libexec/lpr/ru/koi2alt:\
	:lp=/dev/lpt0:sd=/var/spool/output/lpd:lf=/var/log/lpd-errs:

Δείτε το printcap(5) για πιο λεπτομερή περιγραφή.

24.5.1.4 Σύστημα Αρχείων MS-DOS® και Ρώσικα Ονόματα Αρχείων

Το παρακάτω υπόδειγμα καταχώρισης στο fstab(5) ενεργοποιεί την υποστήριξη για Ρώσικα ονόματα αρχείων σε προσαρτημένα συστήματα αρχείων τύπου MS-DOS®:

/dev/ad0s2   /dos/c msdos  rw,-Wkoi2dos,-Lru_RU.KOI8-R 0 0

Η επιλογή -L επιλέγει τις τοπικές ρυθμίσεις που θα χρησιμοποιηθούν, και η -W ορίζει τον πίνακα μετατροπής χαρακτήρων. Για να χρησιμοποιήσετε την επιλογή -W βεβαιωθείτε ότι έχετε προσαρτήσει την κατάτμηση /usr πριν την κατάτμηση MS-DOS, καθώς οι πίνακες μετατροπής βρίσκονται στο /usr/libdata/msdosfs. Για περισσότερες πληροφορίες, δείτε τη σελίδα manual του mount_msdosfs(8).

24.5.1.5 Ρύθμιση X11

 1. Εκτελέστε πρώτα τις γενικές τοπικές ρυθμίσεις που έχουμε ήδη περιγράψει.

 2. Αν χρησιμοποιείτε τον εξυπηρετητή Xorg, εγκαταστήστε το πακέτο x11-fonts/xorg-fonts-cyrillic.

  Ελέγξτε την ενότητα "Files" στο αρχείο /etc/X11/xorg.conf. Θα πρέπει να προσθέσετε την παρακάτω γραμμή πριν από οποιαδήποτε άλλη καταχώριση FontPath:

  FontPath  "/usr/local/lib/X11/fonts/cyrillic"
  

  Σημείωση: Δείτε στην Συλλογή των Ports για περισσότερες κυριλλικές γραμματοσειρές.

 3. Για την ενεργοποίηση του Ρωσικού πληκτρολογίου, προσθέστε τις παρακάτω γραμμές στην ενότητα "Keyboard" του αρχείου xorg.conf:

  Option "XkbLayout"  "us,ru"
  Option "XkbOptions" "grp:toggle"
  

  Βεβαιωθείτε επίσης ότι η γραμμή XkbDisable είναι ανενεργή (μαρκαρισμένη ως σχόλιο).

  Αν χρησιμοποιήσετε το grp:toggle η εναλλαγή RUS/LAT θα γίνεται με το Δεξιό Alt, ενώ αν θέσετε grp:ctrl_shift_toggle, η εναλλαγή θα γίνεται με το Ctrl+Shift. Για grp:caps_toggle, η εναλλαγή RUS/LAT θα γίνεται με το CapsLock. Η κανονική λειτουργία του CapsLock εξακολουθεί να είναι διαθέσιμη μέσω του συνδυασμού πλήκτρων Shift+CapsLock (μόνο σε κατάσταση LAT). Το grp:caps_toggle για κάποιο άγνωστο λόγο, δεν λειτουργεί στο Xorg.

  Αν το πληκτρολόγιο σας διαθέτει πλήκτρα «Windows®», και έχετε παρατηρήσει ότι κάποια από τα μη-αλφαριθμητικά πλήκτρα έχουν λάθος αντιστοίχηση όταν είστε σε κατάσταση RUS, προσθέστε την παρακάτω γραμμή στο αρχείο xorg.conf:

  Option "XkbVariant" ",winkeys"
  

  Σημείωση: Το Ρώσικο XKB πληκτρολόγιο ίσως δεν λειτουργεί με εφαρμογές που δεν έχουν φτιαχτεί για τις αντίστοιχες τοπικές ρυθμίσεις.

Σημείωση: Οι εφαρμογές που τηρούν τις ελάχιστες προδιαγραφές τοπικών ρυθμίσεων, θα πρέπει να καλούν από νωρίς τη συνάρτηση XtSetLanguageProc (NULL, NULL, NULL); μέσα στον κώδικα τους.

Δείτε το KOI8-R για το σύστημα X Window για περισσότερες οδηγίες σχετικά με την δημιουργία εφαρμογών X11 που να χρησιμοποιούν τοπικές ρυθμίσεις.

24.5.2 Τοπικές Ρυθμίσεις για Παραδοσιακά Κινέζικα Ταϊβάν

Το FreeBSD-Taiwan Project έχει δημιουργήσει ένα HOWTO για τα Κινέζικα στο FreeBSD, το οποίο μπορείτε να βρείτε στη διεύθυνση http://netlab.cse.yzu.edu.tw/~statue/freebsd/zh-tut/, χρησιμοποιώντας πολλά Κινέζικα ports. Ο τρέχων συντάκτης του Κινέζικου FreeBSD Howto είναι ο Shen Chuan-Hsing .

Ο Chuan-Hsing Shen έχει δημιουργήσει την Κινέζικη Συλλογή FreeBSD (CFC) χρησιμοποιώντας την κωδικοποίηση zh-L10N-tut του FreeBSD-Ταΐβάν. Τα πακέτα και τα scripts διατίθενται στη διεύθυνση ftp://freebsd.csie.nctu.edu.tw/pub/taiwan/CFC/.

24.5.3 Τοπικές Ρυθμίσεις για την Γερμανική Γλώσσα (για Όλες τις Γλώσσες που Βασίζονται στο ISO 8859-1)

Ο Slaven Rezic έχει γράψει ένα οδηγό για την χρήση των umlauts σε ένα μηχάνημα FreeBSD. Ο οδηγός είναι γραμμένος στα Γερμανικά και διατίθεται στην τοποθεσία http://user.cs.tu-berlin.de/~eserte/FreeBSD/doc/umlaute/umlaute.html.

24.5.4 Τοπικές Ρυθμίσεις για την Ελληνική Γλώσσα

Ο Nikos Kokkalis έχει γράψει ένα πλήρες άρθρο για την υποστήριξη της Ελληνικής γλώσσας στο FreeBSD. Το άρθρο αυτό διατίθεται ως μέρος της επίσημης Ελληνικής τεκμηρίωσης του FreeBSD, στην τοποθεσία http://www.freebsd.org/doc/el_GR.ISO8859-7/artilces/greek-language-support/index.html.

24.5.5 Τοπικές Ρυθμίσεις Για Γιαπωνέζικα και Κορεάτικα

Για Γιαπωνέζικα, δείτε στην τοποθεσία http://www.jp.FreeBSD.org/, ενώ για Κορεάτικα, δείτε στην τοποθεσία http://www.kr.FreeBSD.org/.

24.5.6 Τεκμηρίωση του FreeBSD σε Γλώσσες Εκτός της Αγγλικής

Κάποιοι εθελοντές του FreeBSD έχουν μεταφράσει τμήματα της τεκμηρίωσης του σε άλλες γλώσσες. Οι μεταφράσεις αυτές διατίθενται μέσω συνδέσμων στην κύρια δικτυακή τοποθεσία του FreeBSD ή στον κατάλογο /usr/share/doc.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.