11.4 Εγκαθιστώντας το Maple"

Συνεισφορά του Aaron Kaplan. Ευχαριστίες στον Robert Getschmann.

Το Maple" είναι μία εμπορική εφαρμογή μαθηματικών παρόμοια με το Mathematica®. Θα πρέπει να αγοράσετε το λογισμικό από το http://www.maplesoft.com/ και στη συνέχεια να κάνετε αίτηση για μια άδεια χρήσης. Για να εγκαταστήσετε το λογισμικό στο FreeBSD, ακολουθήστε τα παρακάτω απλά βήματα.

 1. Εκτελέστε το INSTALL shell script από το μέσο εγκατάστασης που έχετε. Επιλέξτε «RedHat» όταν ερωτηθείτε από το πρόγραμμα εγκατάστασης. Ο τυπικός κατάλογος είναι ο /usr/local/maple.

 2. Αν δεν έχετε αγοράσει ακόμη κάποια άδεια για το Maple, αγοράστε μία από το Maple Waterloo Software (http://register.maplesoft.com/) και αντιγράψτε το αρχείο που θα σας δοθεί στο /usr/local/maple/license/license.dat.

 3. Εγκαταστήσετε το FLEXlm license manager εκτελώντας το INSTALL_LIC shell script το οποία παρέχεται μαζί με το Maple. Δώστε το βασικό όνομα του υπολογιστή σας το οποίο απαιτείται από τον εξυπηρετητή διαχείρισης των αδειών (license server).

 4. Χρησιμοποιήστε το παρακάτω patch στο αρχείο /usr/local/maple/bin/maple.system.type:

    ----- snip ------------------
  *** maple.system.type.orig   Sun Jul 8 16:35:33 2001
  --- maple.system.type  Sun Jul 8 16:35:51 2001
  ***************
  *** 72,77 ****
  --- 72,78 ----
       # the IBM RS/6000 AIX case
       MAPLE_BIN="bin.IBM_RISC_UNIX"
       ;;
  +   "FreeBSD"|\
     "Linux")
       # the Linux/x86 case
      # We have two Linux implementations, one for Red Hat and
    ----- snip end of patch -----
  

  Σημειώστε ότι μετά το "FreeBSD"|\ δεν πρέπει να εμφανίζεται άλλο κενό διάστημα.

  Το patch αυτό οδηγεί το Maple να αναγνωρίσει το «FreeBSD» σαν ένα σύστημα Linux. Το bin/maple shell script καλεί το bin/maple.system.type shell script, το οποίο με τη σειρά του καλεί την εντολή uname -a προκειμένου να εντοπιστεί το όνομα του λειτουργικού συστήματος. Αναλόγως με το ποιο λειτουργικό βρεθεί, θα χρησιμοποιηθούν και τα αντίστοιχα εκτελέσιμα αρχεία.

 5. Εκκινήστε τον license server.

  Ένας βολικός τρόπος για να εκκινήσετε τοlmgrd είναι το ακόλουθο script που βρίσκεται στο /usr/local/etc/rc.d/lmgrd.sh:

    ----- snip ------------
  
  #! /bin/sh
  PATH=/usr/local/sbin:/usr/local/bin:/sbin:/bin:/usr/sbin:/usr/bin:/usr/X11R6/bin
  PATH=${PATH}:/usr/local/maple/bin:/usr/local/maple/FLEXlm/UNIX/LINUX
  export PATH
  
  LICENSE_FILE=/usr/local/maple/license/license.dat
  LOG=/var/log/lmgrd.log
  
  case "$1" in
  start)
  	lmgrd -c ${LICENSE_FILE} 2>> ${LOG} 1>&2
  	echo -n " lmgrd"
  	;;
  stop)
  	lmgrd -c ${LICENSE_FILE} -x lmdown 2>> ${LOG} 1>&2
  	;;
  *)
  	echo "Usage: `basename $0` {start|stop}" 1>&2
  	exit 64
  	;;
  esac
  
  exit 0
    ----- snip ------------
  
 6. Δοκιμή του Maple:

  % cd /usr/local/maple/bin
  % ./xmaple
  

  Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να είναι όλα έτοιμα και να μην έχετε κανένα πρόβλημα. Μην ξεχάσετε όμως να στείλετε ένα e-mail στη Maplesoft και να τους πείτε ότι θέλετε μια έκδοση που να υποστηρίζεται επίσημα στο FreeBSD.

11.4.1 Συνηθισμένα Προβλήματα

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.