11.5 Εγκαθιστώντας το MATLAB®

Συνεισφορά του Dan Pelleg.

Το κείμενο αυτό περιγράφει τη διαδικασία εγκατάστασης της Linux έκδοσης του MATLAB® 6.5 σε ένα σύστημα FreeBSD. Δουλεύει αρκετά καλά, με εξαίρεση το Java Virtual Machine" (δείτε στο Τμήμα 11.5.3).

Η Linux έκδοση του MATLAB μπορεί να αγοραστεί απευθείας από την εταιρεία The MathWorks στο http://www.mathworks.com. Σιγουρευτείτε ότι πήρατε και το αρχείο που περιέχει την άδεια χρήσης ή οδηγίες για το πως να το δημιουργήσετε. Μια και θα επικοινωνήσετε με την εταιρεία, πείτε τους ότι θα θέλατε να υπάρχει επίσης υποστήριξη για το FreeBSD.

11.5.1 Εγκατάσταση του MATLAB

Για να εγκαταστήσετε το MATLAB, κάντε τα παρακάτω:

 1. Εισάγετε το CD και προσαρτήστε το στο σύστημα σας. Συνδεθείτε ως χρήστης root, όπως συνιστά το script της εγκατάστασης. Για να ξεκινήσετε το script της εγκατάστασης δώστε την εντολή:

  # /compat/linux/bin/sh /cdrom/install
  

  Υπόδειξη: Το πρόγραμμα της εγκατάστασης είναι σε γραφικό περιβάλλον. Αν λαμβάνετε σφάλματα σχετικά με την οθόνη, δώστε την εντολή: setenv HOME ~USER, όπου USER είναι ο χρήστης από όπου δώσατε την εντολή su(1).

 2. Όταν ερωτηθείτε για τον κατάλογο του MATLAB, δώστε: /compat/linux/usr/local/matlab.

  Υπόδειξη: Για ευκολότερη διαδικασία εγκατάστασης, ορίστε το παρακάτω: set MATLAB=/compat/linux/usr/local/matlab στη γραμμή εντολών του κελύφους σας.

 3. Τροποποιήσετε το αρχείο της άδειας (license file) σύμφωνα με τις οδηγίες που λάβατε με την άδεια του MATLAB.

  Υπόδειξη: Μπορείτε να ετοιμάσετε εκ των προτέρων το αρχείο αυτό και να το αντιγράψετε στο $MATLAB/license.dat, πριν καν σας πει το πρόγραμμα εγκατάστασης να το τροποποιήσετε.

 4. Ολοκλήρωση της Εγκατάστασης

Σε αυτό το σημείο, η εγκατάσταση του MATLAB έχει ολοκληρωθεί. Τα επόμενα βήματα χρειάζονται για να μπορέσετε να το δουλέψετε σωστά με το FreeBSD.

11.5.2 Εκκίνηση του License Manager

 1. Δημιουργία συμβολικών συνδέσμων για τα scripts του license manager:

  # ln -s $MATLAB/etc/lmboot /usr/local/etc/lmboot_TMW
  # ln -s $MATLAB/etc/lmdown /usr/local/etc/lmdown_TMW
  
 2. Δημιουργήστε το αρχείο εκκίνησης /usr/local/etc/rc.d/flexlm.sh. Το παράδειγμα παρακάτω είναι μια τροποποιημένη έκδοση του $MATLAB/etc/rc.lm.glnx86. Οι αλλαγές είναι στις τοποθεσίες των αρχείων, και στην εκκίνηση του license manager στο περιβάλλον εξομοίωσης Linux του FreeBSD .

  #!/bin/sh
  case "$1" in
   start)
      if [ -f /usr/local/etc/lmboot_TMW ]; then
         /compat/linux/bin/sh /usr/local/etc/lmboot_TMW -u username && echo 'MATLAB_lmgrd'
      fi
      ;;
   stop)
  	if [ -f /usr/local/etc/lmdown_TMW ]; then
        /compat/linux/bin/sh /usr/local/etc/lmdown_TMW > /dev/null 2>&1
  	fi
      ;;
   *)
  	echo "Usage: $0 {start|stop}"
  	exit 1
  	;;
  esac
  
  exit 0
  

  Σημαντικό: Το αρχείο πρέπει να είναι εκτελέσιμο:

  # chmod +x /usr/local/etc/rc.d/flexlm.sh
  

  Πρέπει επίσης να αντικαταστήσετε το παραπάνω username με ένα υπαρκτό όνομα χρήστη του συστήματος σας (και να μην είναι ο root).

 3. Εκκινήστε τον license manager με την εντολή:

  # /usr/local/etc/rc.d/flexlm.sh start
  

11.5.3 Σύνδεση με το Περιβάλλον του Java" Runtime Environment

Αλλάξτε τον σύνδεσμο τουJava" Runtime Environment (JRE) σε έναν ο οποίος θα δουλεύει στο FreeBSD:

# cd $MATLAB/sys/java/jre/glnx86/
# unlink jre; ln -s ./jre1.1.8 ./jre

11.5.4 Δημιουργήστε το Script Εκκίνησης του MATLAB

 1. Τοποθετήστε το παρακάτω script στο /usr/local/bin/matlab:

  #!/bin/sh
  /compat/linux/bin/sh /compat/linux/usr/local/matlab/bin/matlab "$@"
  
 2. Στη συνέχεια δώστε την εντολή chmod +x /usr/local/bin/matlab.

Υπόδειξη: Ανάλογα με την έκδοση του emulators/linux_base, που έχετε, μπορεί να εμφανιστούν μερικά σφάλματα όταν τρέξετε το script. Για να το αποφύγετε αυτό, τροποποιήστε το αρχείο /compat/linux/usr/local/matlab/bin/matlab, και αλλάξτε τη γραμμή που λέει:

if [ `expr "$lscmd" : '.*->.*'` -ne 0 ]; then

(στην έκδοση 13.0.1 βρίσκεται στη γραμμή 410) σε αυτή τη γραμμή:

if test -L $newbase; then

11.5.5 Δημιουργία Script Τερματισμού του MATLAB

Τα επόμενα βήματα χρειάζονται για να λύσετε ένα πρόβλημα που υπάρχει με τον τερματισμό του MATLAB.

 1. Δημιουργήστε το αρχείο $MATLAB/toolbox/local/finish.m, και μέσα σε αυτό προσθέστε μόνο τη γραμμή:

  ! $MATLAB/bin/finish.sh
  

  Σημείωση: To $MATLAB γράψτε το ακριβώς όπως το βλέπετε.

  Υπόδειξη: Στον ίδιο κατάλογο, θα βρείτε τα αρχεία finishsav.m και finishdlg.m, τα οποία θα σας δίνουν τη δυνατότητα να σώζετε την εργασία σας πριν κλείσετε το πρόγραμμα. Αν πρόκειται να χρησιμοποιήσετε κάποιο από αυτά, προσθέστε του την παραπάνω γραμμή αμέσως μετά την εντολή save .

 2. Δημιουργήστε το αρχείο $MATLAB/bin/finish.sh, το οποίο θα περιέχει τα παρακάτω:

  #!/compat/linux/bin/sh
  (sleep 5; killall -1 matlab_helper) &
  exit 0
  
 3. Κάντε το αρχείο εκτελέσιμο:

  # chmod +x $MATLAB/bin/finish.sh
  

11.5.6 Χρησιμοποιώντας το MATLAB

Σε αυτό το σημείο θα πρέπει να είστε έτοιμοι να δώσετε την εντολή matlab και να αρχίσετε να χρησιμοποιείτε την εφαρμογή.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.