17.2 Σημαντικοί Όροι σε αυτό το Κεφάλαιο

Πριν από την ανάγνωση αυτού του κεφαλαίου πρέπει να εξηγηθούν μερικοί όροι. Έτσι κατ'ελπίδα θα ξεκαθαριστεί οποιαδήποτε πιθανή παρανόηση και θα αποφευχθεί η αιφνίδια εισαγωγή νέων όρων και πληροφορίας.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.