Κεφάλαιο 29 Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο

Πίνακας Περιεχομένων
29.1 Σύνοψη
29.2 Χρησιμοποιώντας το Ηλεκτρονικό Ταχυδρομείο
29.3 Ρύθμιση του sendmail
29.4 Αλλάζοντας τον Αντιπρόσωπο Μεταφοράς Ταχυδρομείου (MTA)
29.5 Αντιμετώπιση Προβλημάτων
29.6 Προχωρημένα Θέματα
29.7 SMTP με UUCP
29.8 Ρύθμιση Εξυπηρετητή Μόνο για Αποστολή
29.9 Χρησιμοποιώντας το Mail Μέσω Επιλογικής (Dialup) Σύνδεσης
29.10 Πιστοποίηση Αυθεντικότητας στο SMTP
29.11 Προγράμματα Ταχυδρομείου για τον Χρήστη
29.12 Χρησιμοποιώντας το fetchmail
29.13 Χρησιμοποιώντας το procmail
Αρχική συνεισφορά από τον Bill Lloyd. Γράφτηκε ξανά από τον Jim Mock.

29.1 Σύνοψη

Το «ηλεκτρονικό ταχυδρομείο», ευρύτερα γνωστό ως email, είναι στις μέρες μας μια από τις πλέον διαδεδομένες μορφές επικοινωνίας. Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια βασική εισαγωγή στη λειτουργία ενός διακομιστή email στο FreeBSD, καθώς και μια εισαγωγή στη διαδικασία αποστολής και λήψης email στο FreeBSD. Ωστόσο η αναφορά αυτή δεν πρέπει να θεωρηθεί πλήρης, καθώς υπάρχουν ακόμα αρκετοί παράγοντες που πρέπει να ληφθούν υπόψιν και έχουν εδώ παραλειφθεί. Για πιο πλήρη ανάλυση του θέματος, ο αναγνώστης παραπέμπεται στα πολλά εξαιρετικά βιβλία που αναφέρονται στο Παράρτημα B.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

Πριν διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.