Κεφάλαιο 30 Εξυπηρετητές Δικτύου

Πίνακας Περιεχομένων
30.1 Σύνοψη
30.2 Ο «Υπερ-Εξυπηρετητής»inetd
30.3 Network File System (NFS)
30.4 Σύστημα Πληροφοριών Δικτύου (NIS/YP)
30.5 Πρωτόκολλο Δυναμικών Ρυθμίσεων Κόμβων (DHCP)
30.6 Σύστημα Ονομασίας Περιοχών (DNS)
30.7 Ο εξυπηρετητής HTTP Apache
30.8 Πρωτόκολο Μεταφοράς Αρχείων (FTP)
30.9 Υπηρεσίες Εξυπηρέτησης Αρχείων και Εκτυπώσεων για πελάτες Microsoft® Windows® (Samba)
30.10 Συγχρονισμός Ρολογιού Συστήματος με NTP
Αναδιοργανώθηκε από τον Murray Stokely.

30.1 Σύνοψη

Το κεφάλαιο αυτό καλύπτει ορισμένες από τις πιο συχνά χρησιμοποιούμενες δικτυακές υπηρεσίες των συστημάτων UNIX®. Θα παρουσιάσουμε την εγκατάσταση, ρύθμιση, έλεγχο και συντήρηση πολλών διαφορετικών τύπων δικτυακών υπηρεσιών. Σε όλο το κεφάλαιο, για τη δική σας διευκόλυνση, υπάρχουν παραδείγματα διαφόρων αρχείων ρυθμίσεων.

Αφού διαβάσετε αυτό το κεφάλαιο, θα ξέρετε:

Πριν διαβάσετε αυτό κεφάλαιο, θα πρέπει:

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.