22.7 Ονομασία Αντικειμένων

Όπως περιγράψαμε παραπάνω, το Vinum αποδίδει προεπιλεγμένα ονόματα σε plex και υποδίσκους, αν και υπάρχει η δυνατότητα να τα παρακάμψετε. Αυτό ωστόσο δεν συνίσταται: η εμπειρία που έχουμε από το διαχειριστή τόμων VERITAS (ο οποίος επιτρέπει ελεύθερη απόδοση ονομάτων στα αντικείμενα) έχει δείξει ότι αυτού του είδους η ευελιξία δεν προσφέρει σημαντικά πλεονεκτήματα, και μπορεί να προκαλέσει σύγχυση.

Τα ονόματα μπορεί να περιέχουν οποιοδήποτε μη-κενό χαρακτήρα, αλλά συνίσταται να περιοριστείτε στη χρήση γραμμάτων, αριθμών και της κάτω παύλας. Τα ονόματα των τόμων, των plex και των υποδίσκων μπορεί να είναι μέχρι 64 χαρακτήρες, ενώ τα ονόματα των δίσκων μπορεί να είναι μέχρι 32 χαρακτήρες.

Τα αρχεία συσκευών του Vinum δημιουργούνται στον κατάλογο /dev/gvinum. Με τις ρυθμίσεις που φαίνονται παραπάνω, το Vinum θα δημιουργήσει τα παρακάτω αρχεία συσκευών:

Για παράδειγμα, θεωρήστε το παρακάτω αρχείο ρυθμίσεων:

	drive drive1 device /dev/sd1h
	drive drive2 device /dev/sd2h
	drive drive3 device /dev/sd3h
	drive drive4 device /dev/sd4h
  volume s64 setupstate
   plex org striped 64k
    sd length 100m drive drive1
    sd length 100m drive drive2
    sd length 100m drive drive3
    sd length 100m drive drive4

Μετά την επεξεργασία αυτού του αρχείου, το gvinum(8) θα δημιουργήσει την ακόλουθη δομή στον κατάλογο /dev/gvinum:

	drwxr-xr-x 2 root wheel    512 Apr 13 16:46 plex
	crwxr-xr-- 1 root wheel  91,  2 Apr 13 16:46 s64
	drwxr-xr-x 2 root wheel    512 Apr 13 16:46 sd

  /dev/vinum/plex:
  total 0
  crwxr-xr-- 1 root wheel  25, 0x10000002 Apr 13 16:46 s64.p0

  /dev/vinum/sd:
  total 0
  crwxr-xr-- 1 root wheel  91, 0x20000002 Apr 13 16:46 s64.p0.s0
  crwxr-xr-- 1 root wheel  91, 0x20100002 Apr 13 16:46 s64.p0.s1
  crwxr-xr-- 1 root wheel  91, 0x20200002 Apr 13 16:46 s64.p0.s2
  crwxr-xr-- 1 root wheel  91, 0x20300002 Apr 13 16:46 s64.p0.s3

Αν και συνίσταται να μην δίνονται συγκεκριμένα ονόματα στα plex και τους υποδίσκους, θα πρέπει να δοθούν ονόματα στους δίσκους του Vinum. Με τον τρόπο αυτό, ο δίσκος αναγνωρίζεται αυτόματα ακόμα και αν αλλάξει θέση. Τα ονόματα των δίσκων μπορεί να έχουν μέγεθος μέχρι 32 χαρακτήρες.

22.7.1 Δημιουργία Συστημάτων Αρχείων

Οι τόμοι δείχνουν όμοιοι με τους δίσκους όσο αφορά το σύστημα, με μια εξαίρεση. Αντίθετα με τους δίσκους του UNIX®, το Vinum δεν δημιουργεί κατατμήσεις στους τόμους, και έτσι απουσιάζει από αυτούς ο αντίστοιχος πίνακας κατατμήσεων. Αυτό απαιτεί την τροποποίηση κάποιων βοηθητικών προγραμμάτων και ειδικότερα του newfs(8), το οποίο στις προηγούμενες υλοποιήσεις του προσπαθούσε να ερμηνεύσει το τελευταίο γράμμα ενός τόμου Vinum ως αναγνωριστικό της κατάτμησης. Για παράδειγμα, ένας κανονικός δίσκος μπορεί να έχει το όνομα /dev/ad0a ή /dev/da2h. Τα ονόματα αυτά αντιπροσωπεύουν την πρώτη κατάτμηση (a) στον πρώτο δίσκο IDE (ad) και την όγδοη κατάτμηση (h) στον τρίτο (2) SCSI δίσκο (da) αντίστοιχα. Σε αντίθεση, ένας τόμος του Vinum μπορεί να ονομάζεται /dev/gvinum/concat, το οποίο δεν έχει καμιά σχέση με όνομα κατάτμησης.

Για να δημιουργήσετε ένα σύστημα αρχείων σε αυτό τον τόμο, χρησιμοποιήστε την newfs(8):

# newfs /dev/gvinum/concat

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.