Κεφάλαιο 22 Ο Διαχειριστής Τόμων Vinum

Πίνακας Περιεχομένων
22.1 Σύνοψη
22.2 Οι Δίσκοι Είναι Πολύ Μικροί
22.3 Καθυστερήσεις Πρόσβασης
22.4 Ακεραιότητα Δεδομένων
22.5 Αντικείμενα του Vinum
22.6 Μερικά Παραδείγματα
22.7 Ονομασία Αντικειμένων
22.8 Ρύθμιση του Vinum
22.9 Χρήση του Vinum στο Ριζικό Σύστημα Αρχείων
Αρχική συνεισφορά του Greg Lehey.

22.1 Σύνοψη

Οτιδήποτε δίσκους και αν έχετε, πάντα υπάρχουν πιθανά προβλήματα:

Για τα προβλήματα αυτά, έχουν προταθεί και υλοποιηθεί διάφορες λύσεις. Ένας συχνά χρησιμοποιούμενος τρόπος προστασίας, είναι με την χρήση πολλαπλών και ορισμένες φορές περιττών (redundant) δίσκων. Εκτός από την υποστήριξη που παρέχεται για συσκευές (κάρτες και ελεγκτές) hardware RAID, το βασικό σύστημα του FreeBSD περιλαμβάνει το διαχειριστή τόμων (volume manager) Vinum, ένα πρόγραμμα οδήγησης τύπου μπλοκ το οποίο υλοποιεί εικονικούς δίσκους. Το Vinum αποκαλείται και Διαχειριστής Τόμων, και είναι ένας οδηγός εικονικών δίσκων που αντιμετωπίζει τα παραπάνω τρία προβλήματα. Το Vinum παρέχει καλύτερη ευελιξία, απόδοση και αξιοπιστία σε σχέση με τα παραδοσιακά συστήματα αποθήκευσης, και υλοποιεί τα μοντέλα RAID-0, RAID-1 και RAID-5, τόσο μεμονωμένα, όσο και σε συνδυασμό μεταξύ τους.

Το κεφάλαιο αυτό παρέχει μια επισκόπηση των πιθανών προβλημάτων των παραδοσιακών συστημάτων αποθήκευσης, και μια εισαγωγή στο Διαχειριστή Τόμων Vinum.

Σημείωση: Ξεκινώντας από το FreeBSD 5 και μετά, το Vinum ξαναγράφτηκε ώστε να ενσωματωθεί στην αρχιτεκτονική GEOM (Κεφάλαιο 20), διατηρώντας ωστόσο τις αρχικές ιδέες, ορολογία, και τη μορφή των μετα-δεδομένων (metadata) που αποθηκεύονται στον δίσκο. Η νέα αυτή εκδοχή ονομάζεται gvinum (από το GEOM vinum). Το ακόλουθο κείμενο αναφέρεται συνήθως στο Vinum ως αφηρημένη έννοια, άσχετα με τις λεπτομέρειες της υλοποίησης. Όλες οι εντολές θα πρέπει τώρα να καλούνται με τη χρήση της gvinum, το άρθρωμα πυρήνα (kernel module) έχει μετονομαστεί σε geom_vinum.ko από vinum.ko, και όλα τα αρχεία συσκευών βρίσκονται στον κατάλογο /dev/gvinum αντί για /dev/vinum. Από το FreeBSD 6 και μετά, η παλιά υλοποίηση του Vinum δεν περιλαμβάνεται πλέον στο βασικό σύστημα.

Αυτό το κείμενο, και άλλα κείμενα, μπορεί να βρεθεί στο ftp://ftp.FreeBSD.org/pub/FreeBSD/doc/.

Για ερωτήσεις σχετικά με το FreeBSD, διαβάστε την τεκμηρίωση πριν να επικοινωνήσετε με την <questions@FreeBSD.org>.
Για ερωτήσεις σχετικά με αυτή την τεκμηρίωση, στείλτε e-mail στην <doc@FreeBSD.org>.