Κατάσταση συστήματος www.freebsdgr.org
Επιστροφή στο wiki

ΠαράμετροςΤιμή
Uptime:3 days, 14 hrs, 0 users, load averages: 0.65, 0.53, 0.44
UPS: ONLINE - Battery Charge: 100.0 %
Line voltage: 236.0 Volts
Processes: 73

(C) 2007-2011 Μανώλης Κιαγιάς